Sušenje grančica (Monilia laxa)


  Prilikom cvetanja koštičavog voća, ukoliko je kišno vreme i visoke temperature u vreme cvetanja, potrebno je voće zaštiti od monilia laxa – sušenja grančica. U našim krajevima sve je više prisutna

Monilia laxa je gljivično oboljenje koje se razvije unutar cveta pa se onda dalje širi kroz granu, to ste sigurno viđali kod kajsija – suve grane. Ova bolest je opasna jer se širi kroz stablo i zahvata sve više grana, pojavljuje se smola na granama, grane ostaju skroz suve.

Vreme primene: Tretman se radi kad su pupoljci u fazi belih balona ili je 5-10% njih procvetalo.

Tretman u fazi belih balona (kokica) je poželjan kod skoro svih koštičavih voćaka, najviše kod kajsije, kasniji tretmani u cvetanju su samo ako je izuzetno kišovito vreme i visoke temperature za vreme cvetanja. Treba voditi računa o zaštiti pčela, nije bitno što ne koristite insekticide, fungicidi su takođe otrovi, mnoge pčele neće ni da slete na cvet oprskan fungicidom pa ćete samim time imati značajno manje prinose jer neće svi cvetovi biti oplođeni, a oplođeni će biti lošije oplođeni pa će možda i otpasti u fazi intenzivnog porasta, posle precvetavanja.

Preparati: Chorus, Ciprodex, Kubik, Kubik plus, Signum, Galofungin…..neke od ovih preparata možete koristiti idva puta u propisanoj količini, ukoliko je previše kiše I izvora zaraze.By


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *