Pegavost lista višnje i trešnje – Blumeriella jaapii (coccomyces hiemalis)

Pegavost lista višnje i trešnje je izuzetno opasna bolest jer izaziva prevremeno opadanje lista tokom leta.

     Prevremeno opadanje lista može dovesti do ponovnog cvetanja voćaka u tekućoj sezoni što je za njih pogubno u momentu kada nastupi zima. Ako do cvetanja i ne dođe, moguće je da će rod sledeće godine biti izuzetno umanjen jer biljka nije imala list kojim bi hranila sebe i pupoljke koji su rodni.Pegavost lista višnje i trešnje prisutna je u Evropi od 50-ih godina prošlog veka i izaziva velike i značajne štete kako u proizvodnim zasadima ovih kultura tako i u rasadničkoj proizvodnji. U toplim i kišnim godinama povoljnim za širenje bolesti već krajem jula i početkom avgusta može doći do potpune defolijacije napadnutih stabala.

  Prouzrokovač bolesti je gljiva Blumeriella jaapii koja uglavnom napada list, a redje peteljku lista ili ploda, sam plod kao i ovogodišnje izdanke i tanje grančice. Tokom juna se na licu lista razvijaju sitne crveno-ljubičaste pege, a na naličju lista se na mestu pege razvija svetla grupa letnjih konidija. Pege se prvo pojavljuju uz ivicu lista, a kasnije se šire prema sredini. Kad se na jednom listu nalazi velik broj pega on poprimi crvenkastožutu boju i otpadne.  


Gljiva prezimljava u opalom lišću i na granama. Primarne infekcije se u zavisnosti od klimatskih uslova ostvaruju askosporama tokom aprila i maja, a sekundarno širenje bolesti omogućavaju letnje konidije tokom letnjih meseci.
   Mere suzbijanja uključuju sadnju otpornih sorti, uništavanje zaraženog otpalog lišća i prskanje fungicidima. Kako izbor sorti uglavnom diktira tržište ( otporne sorte nisu tržišno zanimljive ), a uništavanjem zaraženog lišća možemo samo smanjiti potencijal gljive, kao jedina prava mera u borbi protiv pegavosti ostaje nam prskanje fungicidima u toku vegetacije.


Redovno jesenje ili rano prolećno prskanje protiv prouzrokovača šupljikavosti lista smanjuje i pojavu ove bolesti.

Sa hemijskom zaštitom se počinje sa pojavom prvih simptoma. Najčešće se izvode 2-3 prskanja pre berbe ( vodeći računa o karenci fungicida ) i 1-2 prskanja nakon berbe. Prskanje je najbolje izvršiti dan ili dva pre najavljenih padavina.

   Preparati: Za suzbijanje prouzrokovača pegavosti lista višnje i trešnje registrovani su fungicidi na bazi mankozeba ( Dithane, Mankogal), dodina ( Agrodin, Dodine S-65 ) kao i fungicidi na bazi bakra. Za jesenje prskanje koje se preporučuje za svo koštičavo voće koriste se fungicidi na bazi bakra kojima se smanjuje infektivni potencijal mnogih bolesti .

Obično se vreme tretiranja tokom vegetacije poklapa sa pojavom insekata tipa vaši, pa je potrebno u ove tretmane dodati i neki insekticid. Primer je tretman u precvetavanju.Vreme tretiranja se takođe poklapa i sa zaštitom protiv šupljikavosti lista pa pročitajte i o tome i iskombinujte preparate. Voćarski savetnik

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *