Fabrea maculata

Fabrea maculata je bolest koja je prisutna već godinama širom sveta u područjima gde se gaje dunja i kruška.Javlja se u regionima sa toplom i vlažnom klimom tokom leta. Naročito joj pogoduju obilne kiše koje uzrokuju razvitku ove bolesti na plodovima kruške i na listovima mladara, na jednogodišnjim stablima.Ova gljiva je prisutna već godinama i odomaćila se na dunji i kruški, ali je zabeleženo njeno prisustvo i na jabuci, ukoliko se gaji u blizini jako zaražene kruške.

        Simptomi su najpre vidljivi na mladom lišću u vidu crvenkastih ili purpurnih pegica, veličine 1-3 mm. Pege se prvo pojavljaju na licu, a zatim i na naličju lista, potom se uvećavaju, međusobno spajaju i zahvataju veću površinu liske. Zbog spajanja pega srednji deo liske dobija zagasito mrku, skoro crnu boju i već sredinom leta počinje da opada. Opadanje lišća je više izraženo na donjim spratovima voćke, tako da lišće ostaje samo na vršnim delovima voćke. Zbog preranog opadanja lišća dolazi do slabijeg prirasta stabala, a samim tim i manje rodnosti odraslih voćki.

Gljiva se razvija i na plodovima i na mladarima. Na plodovima su pege slične onima na listu. Pege su krupne, crne oivičene linijom crvenkaste ili svetle boje. Plodovi koji su najviše zaraženi pucaju, posebno ako su kiše češće, a kasnije i istrule, usled naseljavanja drugih gljiva.

     Suzbijanje ovog parazita ne zahteva specijalane tretmane, do onih koji se već primenjuju godinama unazad.Sam tretman se obavlja fungicidima – preparatima koji se koriste i za suzbijanje čađave krastavosti na jabuci.

Napomena  Ako se u vreme jakih kiša koriste navedeni fungicidi, nema mesta za zabrinutost, a posebno ne za paniku! Ako naredna godina ne bude kišovita, u istim krušicima neće doći do razvoja ovog parazitaUslov zaraze i širenja su kiše. Možete delovati i preventivno istim preparatima koje koristite za suzbijanje čađave  krtastavosti na jabuci.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *