Poslovno sedište:
Braće Pirić 125, 36000 Kraljevo;
Telefon:
+381  064 38 5555 7
Email:
agrosonja@gmail.com
PIB:
111305075
Matični broj:
65320908
Tekući račun: 
200-3068220101003-55
Naziv javnog glasila:
Naše selo
Osnivač:
Agencija za produkciju tv programa i marketing ,,Selos,,
Poslovno sedište:
Braće Pirić 125, 36 000 Kraljevo
Telefon redakcije: 
+381 065 232 75 29
Redakcijski broj glasila:
IN000807

Direktor, glavni i odgovorni urednik:
Sonja Cvetković