Konkurs – IPARD za seoski turizam – šta prvo

27. juna 2020.

Od 1. jula 2020, otvaren javni poziv iz IPARD programa namenjen onima koji se bave ili nameravaju da se bave seoskim turizmom. Iz EU budžeta, a delom i iz nacionalne kase za izgradnju ili rekonstrukciju objekata za smeštaj i ugostiteljstvo ili pak njihovo opremanje, izdvojena je ozbiljna suma – čak 2,3 milijarde dinara.

Konkurs će biti otvoren tri meseca, najveći iznos IPARD podrške po korisniku je 300.000 evra, a povraćaj koji se za investiciju može dobiti je do 65 odsto.Ovo je prvi put da se za ulaganja u seoski turizam može dobiti bespovratna pomoć iz EU pretpristupnog fonda za poljoprivredu i ruralni razvoj – IPARD, a sudeći po interesovanju potencijalnih investitora, prijava na javni poziv biće dosta.

Prvi uslov za učešće u ovom javnom pozivu, bilo da konkurišu fizička lica, preduzetnici, mikro i mala preduzeća, je gazdinstvo upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava u aktivnom statusu. A kada se investicija privede kraju, mora biti ispunjen i uslov koji se odnosi na kategorizaciju seoskog domaćinstva, odnosno objekta za smeštaj gostiju.

Zorica Zdravković iz Poljoprivredne stručne službe Kraljevo, naglašava preporuke onima koji počinju da se bave seoskim turizmom:

Prvi korak u bavljenju seoskim turizmom jeste osnivanje poljoprivrednog gazdinstva u okviru kojeg će se odvijati i usluge seoskog turizma, dok objekti u kojima će se pružati ugostiteljske usluge u seoskom turističkom domaćinstvu moraju da budu kategorisani i da ispunjavaju minimalne tehničke i sanitarno-higijenske uslove.

Prema Zakonu o turizmu fizičko lice koje pruža ugostiteljske usluge u seoskom turističkom domaćinstvu može da pruža turistima ugostiteljske usluge smeštaja, pripremanja i usluživanja hrane i pića u objektima smeštajnih kapaciteta do 30 ležajeva, a organizovanoj turističkoj grupi do 50 turista koja ne koristi usluge smeštaja, samo ugostiteljske usluge pripremanja i usluživanja hrane i pića.

Fizičko lice može da pruža usluge pripremanja, usluživanja hrane i pića koje je pretežno sam proizveo i mora da ispunjava zdravstvene uslove i redovno obavlja zdravstvene preglede u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita zdravlja.

Da biste počeli da se bavite seoskim turizmom morate da:

 • Imate već registrovano poljoprivredno gazdinstvo
 • Priložite dokaz da vaši objekti ispunjavaju sanitarno-higijenske, kao i tehničke uslove
 • Izvršite kategorizaciju objekata

Za seoski turizam mogu se registrovati fizičko lice i ugostitelj.
Fizičko lice može imati objekat smeštajnog kapaciteta do 30 ležajeva da bi moglo da podnese zahtev za kategorizaciju seoskog turističkog domaćinstva.
Dokumenta potrebna za kategorizaciju seoskog turističkog domaćinstva su sledeća:

 • popunjen obrazac Zahteva za kategorizaciju,
 • dokaz o vlasništvu,
 • fotokopija lične karte podnosioca zahteva,
 • dokaz o uplati administrativne takse i dokaz o uplati lokalne administrativne takse,
 • punomoćje i fotokopija lične karte punomoćnika (ukoliko se preko njega podnosi zahtev),
 • lekarsko uverenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje ugostiteljske delatnosti za lice koje pruža ugostiteljske usluge, kao i za članove domaćinstva gde se nalazi smeštaj,
 • potvrdu ovlašćene zdravstvene ustanove da fizičko lice koje pruža usluge, kao i članovi domaćinstva gde se nalazi smeštaj, nisu evidentirani na kliconoštvo i parazite,
 • popunjen obrazac Izjave o ispunjenosti standarda propisanih za određenu vrstu i kategoriju ugostiteljsko objekta,
 • popunjen obrazac Izjave o ispunjenosti minimalnih tehničkih uslova,
 • popunjen obrazac Izjave o ispunjenosti sanitarno-higijenskih uslova.

   Nakon podnošenja zahteva, Komisija za kategorizaciju ugostiteljskih objekata Odeljenja za privredu i poljoprivredu lokalnih samouprava u skladu sa Zakonom o opštem upravnom postupku, postupa po zahtevu stranke, utvrđuje ispunjenost uslova za traženu kategoriju i sačinjava zapisnik o zatečenom činjeničnom stanju.

Komisija donosi odluku i o njoj obaveštava podnosioca zahteva. 

U slučaju da je zahtev pozitivno rešen izrađuje se Rešenje o kategorizaciji.

Kategorija ugostiteljskog objekta vrste seosko turističko domaćinstvo označava se nalepnicom petougaonog oblika sa zaobljenim uglovima koja sadrži u gornjem delu ucrtane šestokrake zvezde, čiji broj označava kategoriju objekta, a u donjem delu ispisan naziv vrste objekta na srpskom jeziku ćiriličnim pismom. Nalepnica ima dimenzije širine 16 centimetara i visine 15 centimetara. Oznaka za seosko turističko domaćinstvo postavlja se na vratima sa spoljne strane vrata ili na drugom vidnom mestu unutar objekta.

Objekat treba da ispunjava propisane standarde o kojima smo govorili, ali, smeštaj u objektima autentičnim za podneblje u kojem živite su upravo ono što gosti očekuju. Kuće izgrađene u stilu karakterističnom za kraj u kojem se nalaze upravo se mogu smatrati pravom ponudom seoskog turizma.

Napomena Stare objekte ne treba rušiti, naprotiv, treba ih obnoviti, rekonstruisati i učiniti dostupnim.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *