Nemaran odnos prema zemljištu pretvoriće ga u pustinju

26. juna 2020.

Nestajanje plodnog zemljišta kao najznačajnijeg prirodnog resursa koje dovodi i do nestajanja biodiverziteta prvenstveno je pitanje koje društvo mora neodložno i sa punom odgovornošću da rešava, rekao je ministar zaštite životne sredine Goran Trivan na današnjem skupu koji je nedavno održan u u Novom Sadu, povodom obeležavanja Svetskog dana borbe protiv dezertifikacije i suše.

Dezertifikacija je jedan od planetarno najdestruktivnijih procesa, naglasio je ministar, a degradacioni procesi koji su na delu istovremeno sa civilizacijskim razvojem, neprekidno smanjuju ekonomsku i biološku produktivnost zemljišta. Zemljište moramo razumno koristiti i čuvati najbolje moguće, jer od njega zavisi kvalitet hrane, vazduha, pijaće vode i podzemnih voda i stanje biodiverziteta, ali i čitavi naši životi, istakao je ministar Goran Trivan.

Pošumljavanje je nabolji način da sačuvamo zemljište, sprečimo njegovo devastiranje i pretvaranje u neplodna područja, i tako istovremeno sačuvamo vazduh, biodiverzitet, i samog čoveka, istakao je Goran Trivan, i naglasio da će Ministarstvo nastaviti sa akcijama pošumljavanja. Mi smo mala zemlja, ali je svet u protekle tri godine prepoznao našu posvećenost i inicijativu za zdravu životnu sredinu i očuvanu prirodu, voleo bih da tako i ostane, rekao je ministar.

Zemljište je ograničeni resurs na Planeti koja je jedini dom čovečanstva, i zato je krajnje vreme da se ono počne racionalno koristiti ukazao je Trivan, a odnos koji čovek danas ima prema Majci Zemlji oduzima budućnost onima koji dolaze iza nas, na šta nemamo pravo. Tranzicija može i mora da dobije humaniji izgled, i mi bi trebalo da izgrađujemo humanije društvo, što podrazumeva humaniji odnos prema čoveku, ali i prema biljnom i životinjskom svetu i sopstvenom okruženju, zaključio je ministar Goran Trivan.

Na manifestaciji koju je Ministarstvo organizovalo sa ciljem da podigne svest javnosti o uzrocima i posledicama nemarnog i neodgovornog odnosa prema zemljištu, koje uz vodu i vazduh, predstavlja neodvojiv uslov zdrave životne sredine, predstavljene su aktivnosti koje su realizovane po pitanju dezertifikacije i suše na nacionalnom i u međunarodnim okvirima.

Tako je Ministarstvo je započelo izradu Nacionalnog akcionog programa za borbu protiv dezertifikacije i degradacije zemljišta i ublažavanja posledica suša koji ima za cilj utvrđivanje činioca i neophodnih praktičnih mera za sprečavanje dalje degradacije zemljišta; izrađen je „Izveštaj o primenjenoj metodologiji i identifikaciji ciljeva za uspostavljanje neutralnosti degradacije zemljišta u Republici Srbijiˮ kojim su definisani ciljevi za dostizanje Neutralnosti degradacije zemljišta, februara ove godine dostavljen Sekretarijatu Konvencije.

Izrađen je i dokument „Inicijativa za sušu, Republika Srbija – Preporuke za izradu Nacionalnog plana za sušu“, aprila ove godine dostavljen Sekretarijatu Konvencije, koji predstavlja informativni vodič za bolje razumevanje suše u Srbiji, ali i za uspostavljanje neophodne složene organizacione strukture, uz preporuke i smernice za dalji razvoj nacionalnih politika za upravljanje sušom.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *