GRAD KRALJEVO POKLANJA DVE KUĆE

Grad Kraljevo objavio je javni poziv za kupovinu dve seoske kuće sa okućnicom i dodelu paketa pomoći za izbeglice koje su od 1991. do 1995. godine stekle status izbeglice u Republici Srbiji, a zainteresovani mogu da konkurišu od 8. jula do 22. avgusta.

Pravo na konkurs imaju izbeglice koje žive u kolektivnim centrima ili nekom drugom vidu kolektivnog smeštaja, formalnog ili neformalnog, kao i ugrožene izbeglice u privatnom smeštaju i bivše nosioce stanarskog prava, a koje su bez trajnog rešenja u zemlji porekla ili Republici Srbiji.

Pomoć je bespovratna i odobrava se za rešavanje stambenih potreba izbeglica koje imaju prijavljeno boravište/prebivalište na teritoriji grada Kraljeva kroz kupovinu seoske kuće sa okućnicom u maksimalnom iznosu do 9.500 evra u dinarskoj protivvrednosti i dodelu paketa pomoći (građevinski materijal i oprema u cilju poboljšanja uslova života) u maksimalnom iznosu do 1.500 evra u dinarskoj protivvrednosti, po porodičnom domaćinstvu, navode u kraljevačkoj gradskoj upravi.

Izabrani korisnik pomoći može dodatno da učestvuje sopstvenim sredstvima u realizaciji pomoći za rešavanje stambenih potreba u iznosu do 50 odsto od iznosa namenjenog za kupovinu seoske kuće sa okućnicom (u maksimalnom iznosu do 4.750 evra, u dinarskoj protivvrednosti).

Pomoć se dodeljuje za kupovinu seoske kuće sa okućnicom koja se nalazi na teritoriji Republike Srbije, odnosno na teritoriji grada Kraljeva. Predmetna seoska kuća sa okućnicom mora biti upisana u katastru nepokretnosti, bez tereta na objektu i zemljištu i mora ispunjavati osnovne uslove za život i stanovanje.

Sve informacije u vezi javnog poziva zainteresovani mogu dobiti na telefon: 036/306-144, ili kod poverenika za za izbeglice i migracije u Gradskoj upravi Kraljevo, Trg Jovana Sarića broj 1, treći sprat, kancelarija br. 310.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *