Ratarstvo Reč struke Zaštita bilja

Kako suzbiti štetočine u pšenici?

     Žitna pijavica (Lema melanopus), žitne stenice (Eurigater spp., Dolycorus spp, Aelia spp. i dr.), kao i vaši (Aphididae spp.), su štetočine čije se prisustvo svake godine može uočiti u usevima ozime pšenice. Žitna pijavica (Lema melanopus) je štetočina sa jednom generacijom godišnje. Prezimi odrasla jedinka na skrovitim mestima. U proleće nakon aktivacije odraslih jedinki […]