Tehnologije Voćarstvo Zaštita bilja

Nižim koncentracijama bakar-hidroksida zaštititi krušku od bakteriozne plamenjače

— Na području Srbije zasadi krušaka se, u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta, nalaze u različitim fazama cvetanja. U zasadima krušaka u kojima je otvaranje prvih cvetova registrovano u periodu od 27.3. do 31.3. sa padavinama koje se prognoziraju od utorka sledeće nedelje, stvoriće se rizik od infekcije cvetova bakterioznom plamenjačom jabučastog voća (Erwinia amylovora). U cilju […]

Reč struke Voćarstvo Zaštita bilja

Kruškina buva – Psylla pyri

  Treba pratiti razvoj i stepen polaganja jaja. Podaci govore da je čak 70% zasada kruške u svetu iskrčeno zbog šteta koje čine kruškina buva i bakteriozna plamenjača jabučastog voća.      Zimska faza karakteriše njena crvenkasta boja. Leto je takođe vreme njenog razvoja. Što je intenzivnija proizvodnja prisutna u zasadu, tj. intenzivno đubrenje, navodnjavanje, rezidba […]

Tehnologije Voćarstvo Zaštita bilja

Bogata berba kruške zahteva puno đubriva tokom sezone

Visok prinos kruške zavisi od sorte, podloge, starosti stabla i bogata berba je rezultat bogatstva hraniva koje dajete voćki tokom sezone. Prinos od 40 tona po hektaru traži pravovremenu prihranu u voćnjaku. Đoković Ana je napravila novu temu – Potrebe kruške za pojedinim hranivima. Postizanje visokih prinosa uslovljeno je pretežno režimom ishrane. Velike količine hraniva […]