Tehnologije Voćarstvo Zaštita bilja

Bogata berba kruške zahteva puno đubriva tokom sezone

Visok prinos kruške zavisi od sorte, podloge, starosti stabla i bogata berba je rezultat bogatstva hraniva koje dajete voćki tokom sezone. Prinos od 40 tona po hektaru traži pravovremenu prihranu u voćnjaku. Đoković Ana je napravila novu temu – Potrebe kruške za pojedinim hranivima. Postizanje visokih prinosa uslovljeno je pretežno režimom ishrane. Velike količine hraniva […]