Zaštita kruške

Zasadi kruške se u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta nalaze u različitim fazama obezbojavanja i opadanja lišća (BBCH 92-96).

Značajna jesenja mera u cilju smanjenja infektivnog potencijala prezimljujućih formi patogena prouzrokovača: bakteriozne plamenjače jabučastog voća (Erwinia amylovora), čađave krastavosti kruške (Venturia pirina), sive pegavosti lista kruške (Mycospharella pyri), bakterioznog izumiranja voćaka (Pseudomonas syringae pv.syringe) i drugih bakterioznih i gljivičnih oboljenja je hemijski tretman preparatima na bazi bakra:

·         Bakarni oksihlorid 50 (bakar oksihlorid) u koncentraciji 0,75% ili

·         Cuproxat (bakar sulfat) u koncentraciji 0,5-0,6% ili

·         Grifon (bakar oksihlorid i bakar hidroksid) u koncentraciji 4l/ha ili

 ·         Curenox 50 WP (bakar oksihlorid) u koncentraciji 1,5-2 kg/ha

Preporuka je da se tretman sprovede kada opadne oko 70% lisne mase, po mirnom i suvom vremenu u najtoplijem delu dana sa velikom količinom vode radi što bolje pokrivenosti krošnje i stabla depozitom preparata.

Takođe se preporučuje i sprovođenje mehaničkih mera: orezivanje i uklanjanje polomljenih grana i uklanjanje mumificiranih plodova i opalog lišća tamo gde je to moguće.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *