Zabranjeni insekticid opasan po pčele otkriven u suncokretu

ponedeljak, 03. jun 2019.

Prošlog avgusta i ovog marta, Savez pčelarskih organizacija Srbije (SPOS) uputio je poziv da se  prijavi svaka sumnja na tretman semena suncokreta nekim neonikotinoidom.

Do sada je, kako je objavio sajt SPOS stigla samo jedna prijava od jednog od pčelara, člana ove organizacije. Pokazalo se da je sumnja bila opravdana, u izraslim biljkama suncokreta na 83 hektara nadjen je jedan od, u pčelarstvu, najozloglašenijih neonikotinoida IMIDAKLOPRID.

Prijava na sumnju da  ZZ „Beška“ tretirala seme suncokreta pre setve nekim zabranjenim sredstvom, prosleđena je ministru poljoprivrede Branislavu Nedimoviću i šefu fitosanitarne inspekcije Nenadu Milojeviću.

Inspekcija je svoj posao odradila brzo i profesionalno, i u biljkama suncokreta koje su se nalazile u fazi četiri lista, zasađenim na parceli broj 2248/4 u KO Beška, površine pod suncokretom od 83 hektara, nakon uzimanja dva uzorka (za hibrid P63LL06 i NK Kondi), nađen je nedozvoljeni insekticid, neonikotinoid IMIDAKLOPRID (nekada pčelarima najpoznatiji kao Gaucho).

Imidakloprid je nađen u oba uzorka, u dozama od 0,382 mg/kg i 0,370 mg/kg. 

U Upravi za zaštitu bilja održan je sastanak predsednika Odbora za zaštitu pčela SPOS-a dipl. ing. zaštite bilja Miloša Bogdanovića, koordinatora stručne službe SPOS-a dipl. pravnika Radivoja Rankovića, predstavnik advokatske kancelarije SPOS-a advokata Dušana Markovića, referenta SPOS-a za razvojne i opšte poslove dipl. pravnika Nenada Portića i šefa fitosanitarne inspekcije dipl. ing. zaštite bilja Nenada Milojevića i šefice fitosanitarne inspekcije Nine Nikolić iz Novog Sada. Na sastanku je ispostavljen zahtev SPOS-a da predmetni usev MORA biti uništen, po hitnom postupku, ili će predstavljati ohrabrenje drugima. Istraga će utvrditi ostale detalje, ali ostaje činjenica da se na 83 hektara ovog trenutka nalazi suncokret u kome se nalazi imidakloprid, što je nedopustiva opasnost po pčele i životnu sredinu, kao i druge insekte.

SPOS očekuje brzu reakciju nadležnih jer postoji osnovana sumnja da se radi o privrednom prestupu, a od ZZ „Beška“ se traži da pokaže društvenu odgovornost te da momentalno sama uništi suncokret na 83 hektara koji predstavlja sigurnu opasnost za pčele, i tako dokaže da joj je stalo do svojih potrošača.

Iz SPOS-a još jednom mole pčelare kao i sve savesne građane, da prijave svaku osnovanu sumnju da je neko tretirao seme suncokreta zabranjenim neonikotinoidima jer sada je prilika za delovanje, pošto kada suncokret procveta svrhe žalbama neće biti…

SPOS najavljuje i da će zamoliti ministra poljoprivrede da donese poseban pravilnik koji će urediti proceduru uništavanja ovakvih useva, pošto postoji takva zakonska mogućnost.

Izvor:SPOS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *