Da li raditi tretmane u cvetanju maline ?

Malinarima i ova godina neće ići u prilog zarade od crvennog zlata. Nakon sušenja mlinjaka, kasnog mraza,nekoliko naleta grdonosnih oblaka, višak kiše je novi problem na parcelama. Kiša neprestano naliva cvet maline, što može izazvati trulež, zbog toga se valja boriti za svaki kilogram maline.

Velika količina padavina dok je cvetanje maline u jeku pogoduje štetniku koji dovodi do sive truleži ploda maline. On može naneti štetu veću od 80% zato je važno da primenite i hemijske mere zaštite.

Nakon obilaska terena, utvrđeno je da se malina nalazi u fenofazi “cvetanja”. U ovoj fazi je bitno početi sa zaštitom od prouzrokovača sive truleži (Botrytis cinerea).

Siva trulež (Botrytis cinerea) se javlja u fazi cvetanja maline, jer gljiva prodire u mlado tkivo u vreme cvetanja ili neposredno nakon precvetavanja. Može da dovede do smanjenja prinosa i do 80%. Prohladno vreme sa padavinama pogoduje razvoju ovog patogena. Patogen se održava u biljnim ostacima na zemljištu ili izumrlim biljnim delovima, u povoljnim uslovima dolazi do sporulacije i spore se vetrom raznose. Spore dospevaju na krunične i čašične listiće i sa njih prelaze na plod. Patogen se brzo širi, od jednog zaraženog ploda može da zarazi ceo rod.

Simptomi se ogledaju u vidu sive ili crne somotaste prevlake na plodovima maline. Simptomi se mogu uočiti tek početkom zrenja, zbog toga bi trebalo da se prate faze razvoja maline.

Suzbijanje suve truleži podrazumeva agrotehničke i hemijske mere.

Pod agrotehničkim merama se podrazumeva da se obezbedi dobro provetravanje između redova, osvetljenost u redovima, uništavanje korovskih vrsta i manje količine azotnih đubriva. Značajni su uslovi u kojima se plodovi maline skladište nakon berbe jer temperatura mora biti oko 0˚C i ne bi trebalo da prelazi 2˚C.

Pod hemijskim merama se podrazumeva upotreba fungicida u vremenskom intervalu od 7 do 14 dana u zavisnosti od vremenskih uslova, od početka procesa cvetanje maline pa sve do berbe. Koriste se fungicidi na bazi a.m. pirimetanil (Pehar 0,2 % (20 ml u 10 l vode), a.m. ciprodinil + fludioksonil (Switch 62,5-WG, 0,8 kg/ha), a.m. boskalid +  iraklostrobin (Signum 1,5 kg/ha).

Trebalo bi rotirati preparate različitog mehanizma delovanja, jer ovaj patogen brzo razvija rezistentnost na fungicide koji se često koriste.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *