Važnost zimskog oranja

              U cilju očuvanja plodnosti zemljišta i integralne zaštite gajenih biljaka, zimsko oranje predstavlja obaveznu agrotehničku meru,

  Zimskim oranjem stvara se mogućnost da se akumulira vlaga u zemljištu, jer se oranjem presecaju kapilari pa voda od padavina ne odlazi u podzemne slojeve. Na ovaj način posledice eventualne suše mogu biti znatno umanjene ukoliko u zemljištu ima akumulirane vlage, što ove godine nije bio slučaj. Na svim delovima parcele se zadržava vlaga, jer ne dolazi do oticanja po površini sa viših na niže delove parcele.

Ukoliko se oranjem unese stajnjak ili žetveni ostaci veće je akumuliranje vlage. Usled bogatog roda kukuruza ove jeseni, na poljima Banata prisutna je izuzetno velika količina žetvenih ostataka. Preporuka stručnjaka je da se žetveni ostaci prvo kvalitetno usitne, a zatim pre osnovne obrade primeni 100 kg po hektaru nekog azotnog đubriva (preporuke je Urea), kako ne bi došlo do azotne depresije u zemljištu. Urea praktično predstavlja hranu za mikroorganizme koji razlažu žetvene ostatke.

Zimskim oranjem se zaorava korov i seme korova, gde značajan deo korova biva razložen kao svaka druga organska materija. Oranjem se mehaničkim putem uništavaju štetni insekti u zemljištu čak i do 70%. U toku jeseni veći deo insekata se nalazi u zemljištu u raznim oblicima, odrasli insekti, larve ili lutke. Prilikom oranja oni se ozleđuju pa uginjavaju ili bivaju izbačeni na površinu gde propadaju od zime ili ih pak unište ptice ili neki drugi predatori.

Zimsko oranje veoma značajno utiče na strukturu zemljišta. Ukoliko se ostavi otvorena brazda, tokom zime izmrzavaju grudve i stvara se sitnomrvičasta struktura zemljišta koja je posebno značajna za polaganje semena i ukorenjivanje u sledećoj proizvodnoj godini. U proleće, čim dozvole vremenske prilike da se može ući mehanizacijom u njivu, potrebno je podrljati zimsko oranje, da bi se zatvorile pore i pukotine i sprečilo isparavanje akumulirane vlage.   Oranje treba obaviti tokom jeseni i početkom zime kada to dozvoljavaju vremenske prilike, vlaga u zemljištu i raspoloživi tehnički kapaciteti.  Bilten “Za našu zemlju”,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *