Subvencije Vesti

Subvencije za podršku radu turističkih agencija organizatora turističkih putovanja

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija raspisuje javni poziv za dodelu subvencija za podršku radu turističkih agencija organizatora turističkih putovanja zbog poteškoća u poslovanju prouzrokovanih epidemijom bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2.

Subvencije koje se dodeljuju predviđene su za pokriće troškova u vezi obezbeđenja garancije putovanja. Isplata subvencija će se vršiti u zavisnosti od kategorije lecence i to na sledeći način:

 • za kategoriju B sa limitom pokrića:
 • do 5.000.000 dinara, maksimalno do 2.000 evra;
 • od000.000 do 10.000.000 dinara, maksimalno do 2.250 evra;
 • od 10.000.000 do 20.000.000 dinara, maksimalno do 2.500 evra;
 • za kategoriju A sa limitom pokrića:
 • do 20.000.000 dinara, maksimalno do 2.500 evra;
 • od 20.000.000 do 60.000.000 dinara, maksimalno do 3.000 evra;
 • od 100.000 do 150.000.000 dinara, maksimalno do 3.500 evra;
 • od 150.000.000 do 500.000.000 dinara, maksimalno do 4.000 evra;
 • od 50000.000 do 1.000.000.000 dinara, maksimalno do 4.500 evra;
 • preko 000.000.000 do 150.000.000 dinara, maksimalno do 5.000 evra.

Isplata subvencija će se vršiti u dinarskoj protivvrednosti obračunatoj po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan kada je državna pomoć dodeljena.

Pravo na korišćenje bespovratnih sredstava imaju privredna društva, druga pravna lica ili preduzetnici, registrovana u odgovarajućem registru i koja poseduju  licencu organizatora putovanja.

Da bi turistička agencija ostvarila pravo na subvenciju, potrebno je da ispunjava sledeće uslove:

1)    da je registrovana u odgovarajućem registru;

2)    da poseduje licencu;

3)    da je obezbedila garanciju putovanja;

4)    da nad turističkom agencijom nije pokrenut stečajni postupak;

5)    da se nad turističkom agencijom ne sprovodi postupak za unapred pripremljeni plan reorganizacije ili da na snazi nisu mere iz unapred pripremljenog plana reorganizacije (UPPR);

6)    da se nad turističkom agencijom ne sprovodi plan reorganizacije ili da na snazi nisu mere iz plana reorganizacije, finansijsko restrukturiranje ili postupak likvidacije.

Obrazac zahteva za korišćenje sredstava se može preuzeti sa zvanične internet prezentaciji Ministarstva: https://mtt.gov.rs/vest/34278/javni-poziv-za-dodelu-subvencija-za-podrsku-radu-turistickih-agencija-organizatora-turistickih-putovanja-zbog-poteskoca-u-poslovanju-prouzrokovanih-epidemijom-bolesti-covid-19-izazvane-virusom-sars-cov-2.php.

Pravo na podnošenje zahteva ima privredno društvo, drugo pravno lice ili preduzetnik koji poseduje lecencu ili je u 2021. godini posedovao licencu, a koji je Agenciji za privredene registre podneo zahtev za izdavanje nove licence.

Zahtevi za korišćenje subvencija podnose se Ministarstvu na adresu: Omladinskih brigada 1, 11070 Novi Beograd. Podnosici  zahteva, pored navedenog, radi evidentiranja, dostavljaju skeniran popunjen i potpisan obrazac zahteva na sledeću e-mail adresu: ivana.avramov@mtt.gov.rs

Rok za podnošenje zahteva je 24. novembar 2021. godine.

Sve dodatne informacije zainteresovani mogu dobiti na telefone: 011/ 3122867 i 011/3139687.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *