SPOS DOBIO PROJEKAT OD MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE

SPOS je konkurisao na Javni konkurs Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede za dodelu sredstava za podršku projektima za razvoj poljoprivrede i ruralnih područja koje realizuju udruženja u 2020. godini. Objavljen je spisak tačno 50 udruženja koja su dobila sredstva po Konkursu, od 122 koliko ih je konkurisalo. SPOS je dobio projekat unapređenja Standarda kvaliteta „Dobra pčelarska praksa“, po kome će se obaviti obuka svih predsednika udruženja u konferencijskoj sali Pogona za prikupljanje i plasman meda pčelara SPOS-a „Naš med“ doo u Rači.

    Novo vreme i savremeno tržište podižu standarde kvaliteta pčelinjih proizvoda i njihove bezbednosti. Još 2015. godine je Savez pčelarskih organizacija Srbije kroz projekat „Reka meda“ izradio sopstveni standard kvaliteta „Dobra pčelarska praksa“ i on se od te godine primenjuje.
Standard kvaliteta „Dobra pčelarska praksa“ je prvi i jedini standard kvaliteta na području Republike Srbije koji je osnovan od strane jednog udruženja. Svrha standarda je primena adekvatnog stručnog rada sa pčelama od strane pčelara, koji se prati od strane Saveza pčelarskih organizacija Srbije, i izložen je u potpunosti uvidu javnosti, kako bi potrošači koji kupe med iz standarda bili sigurni da je pčelar preduzeo sve neophodne mere, kako bi zaštitio bezbednost proizvoda i sprečio svako moguće zagađenje (hemijsko, biološko ili fizičko). Tako se proizvodu daje dodatna vrednost, i stvara se sigurnost kod potrošača da su kupili zaista vrhunski i visokovredan proizvod.


Do sada je standardu pristupilo 1162 pčelara (detalji o standardu OVDE). Neophodno je nastaviti sa promocijom standarda i daljom edukacijom ljudi koji ga sprovode i kontrolišu, kako bi na što bolji način preneli stečena znanja pčelarima na terenu i animirali ih da uđu u standard kvaliteta i tako sebi obezbede sigurnu budućnost, a potrošačima vrhunski bezbedne pčelinje proizvode. Standard ima još jednu važnu misiju, a to je da nuđenjem tržištu meda vrhunskog kvaliteta i bezbednosti, praćenog apsolutnom vidljivošću, bude zdrava konkurencija ogromnom procentu falsifikovanog meda na srpskom tržištu, i tako pomogne državi da suzbije ovu negativnu pojavu. Suzbijanjem falsifikata meda pomažu se i potrošači i pokreti potrošača, koji se bore za ispravne proizvode na tržištu. Standard kvaliteta DPP će maksimalno modernizovati pčelarsku proizvodnju u Srbiji i naučiti pčelare kako da pravilno obrađuju i čuvaju pčelinje proizvode. Standard obezbeđuje rešavanje još jednog problema a to je česta pojava nebezbedne i neodgovorne primene veterinarskih lekova i nepravilnog odlaganja ambalaže. Pčelari Srbije nemaju odgovarajuću izvesnost proizvodnje i ekonomičnost proizvodnje, a standard kvaliteta će čitav posao učiniti znatno izvesnijim i sigurnijim, uz realno podizanje dohotka pčelara usled stvaranja nove dodate vrednosti pčelinjih proizvoda. Trenutno se u Srbiji svake godine javlja veliki broj slučajeva trovanja pčela nepravilnom i nestručnom upotrebom pesticida u poljoprivredi kao i tretmanom komaraca iz aviona sredstvima otrovnim za pčele, te pčelare treba obučiti kako da preveniraju ove pojave i kako da postupe kada do njih dođe, a sve to ne samo u svrhu zaštite pčela od trovanja, već i zaštite životne sredine. Procenjuje se da trenutni sistem edukacije pčelara Srbije nije svestrano i andragoški isplaniran, te transfer znanja nije odgovarajućeg obima, te će se ovim projektom učiniti mnogo toga na obuci pčelara kontrolora andragoškim principima prenošenja znanja odraslima, što je jedan od preduslova za kvalitetno širenje znanja o dobroj pčelarskoj praksi.


Projekat obezbeđuje ciljanu edukaciju kontrolora standarda kvaliteta DPP kroz šest tematskih celina:

1) Standard kvaliteta „Dobra pčelarska praksa“ kao osnova modernizacije pčelarske proizvodnje u Srbiji i pravilne obrade i čuvanja pčelinjih proizvoda

2) Standard kvaliteta „Dobra pčelarska praksa“ u službi unapređenja kvaliteta i bezbednosti pčelinjih proizvoda i zaštite potrošača

3) Standard kvaliteta „Dobra pčelarska praksa“ kao alat za zaštitu životne sredine zbog odgovorne i bezbedne primene veterinarskih lekova i pravilnog odlaganja ambalaže

4) Standard kvaliteta „Dobra pčelarska praksa“ kao osnova unapređenja izvesnosti i ekonomičnosti proizvodnje i podizanja dohotka pčelara usled stvaranja nove dodate vrednosti pčelinjih proizvoda

5) Unapređenje zaštite pčela od akutnog i subakutnog trovanja pesticidima shodno ustanovljenom hodogramu, kao preduslov uspešnog sprovođenja pravila standarda kvaliteta „Dobra pčelarska praksa“

6) Metodologija transfera stečenog znanja pčelarima u udruženjima pčelara i obučavanje novih kontrolora proizvodnje u sistemu standarda kvaliteta „Dobra pčelarska praksa“

Između edukacija bi se održale praktične radionice gde bi se učesnicima objasnilo kako da pravilno popune obrasce standarda kvaliteta, i radionica na temu „Uvežbavanje andragoškog pristupa transferu znanja pčelarima“.

Кontrolori će daljim radom na terenu približiti uslove standarda pčelarima, i andragoškim transferom znanja povećati broj pčelara u standardu, modernizovati pčelarsku proizvodnju, pravilnu obradu i čuvanje meda, unaprediti kvalitet i bezbednost meda i zaštitu potrošača od prevara, izvesnost i ekonomičnost proizvodnje i podizanja dohotka pčelara usled stvaranja nove dodate vrednosti pčelinjih proizvoda, unaprediti zaštitu pčela od trovanja pesticidima i zaštitu životne sredine.

Ciljna grupa kome je namenjen ovaj projekat su predsednici pčelarskih udruženja Saveza pčelarskih organizacija Srbije (238 učesnika iz različitih delova Republike Srbije) koji su po službenoj dužnosti zaduženi da budu kontrolori standarda kvaliteta „Dobra pčelarska praksa“. Кriterijuma odabira nema, kontrolori standarda su po funkciji predsednici lokalnih udruženja ili osobe koje oni odrede, ako su sprečeni da se bave tom aktivnošću.

Trajanje projekta je 8 meseci. Lokacija sprovođenja projekta je mesto Rača. 

Svi učesnici projekta biće pravovremeno obavešteni o datumima realizacije. 

Projekat, će značajno unaprediti ciljeve projekta i predstavljati primer i drugim udruženjima poljoprivrednika kojim se putem moraju boriti za svoj status na sve surovijem tržištu, posebno u uslovima slobodnog tržišta i slobodnog uvoza i izvoza svih, pa i poljoprivrednih proizvoda, kažu u SPOS-u.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *