SAOPŠTENJE ZA JAVNOST GRADSKOG ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE NA TERITORIJI GRADA KRALJEVA

Gradski štab za vanredne situacije na teritoriji grada Kraljeva, obaveštava građanke i građane o

sledećem:

        1.

Za građane Mesnih Zajednica koji imaju problema sa snabdevanjem pijaćom vodom,bezbeđeno je snabdevanje putem auto-cisterni i mobilnih rezervoara koji će bitipostavljeni na sledećim lokacijama u sledećim terminima:

Cisterna Sirča – kod Pošte, tokom celog dana

Lađevci – centar, kod prodavnice, tokom celog dana

Cvetke- kod škole, tokom celog dana

Cisterna Lazac, 12-14 časova, kod Doma kulture

Cisterna – Drakčići 10-12 časova, 14-16 časova, kod mosta

•Cisterna – Roćevići 8-10 časova , kod Pošte

•Cisterna- Obrva 13-15 časova, kod Doma kulture

Adrani 8-12 i 16-20 časova, u pokretu tokom celog dana, Grdica ka Adranima (ulica Tike Kolarević), kod Doma kulture, kod Gale, naselje Bantulići, naselje Jovanovići (raskrsnica), Gornji Adrani (naselje Četrovići i Đurići)

Cisterna Žiča, 12-18 časova, “Zavetište” na raskrsnici kod Bekovaca i Vučinića

                                 2.

Građani kojima su nastradale životinje u vlasništvu, za uklanjanje istih, moraju seobratiti svom veterinaru, koji će nakon sačinjavanja zapisnika obavestiti nadležnogRepubličkog veterinarskog inspektora o životinjskom otpadu. Nadležni inspektor izdaje nalog JKP „Čistoća“ Kraljevo, za uklanjanje uginulih životinja. Građani koji žele da prijave za uklanjanje životinje neutvrđenog vlasništva, mogu da se obrate službi Zoohigijene, JKP „Čistoća“ Kraljevo, na broj telefona 036/362-207;

                                  3.

Građani, čiji objekti su oštećeni poplavom, a nemaju mogućnost da sebi obezbede smeštaj,potrebno je da u svojoj mesnoj zajednici pribave potvrdu da im je objekat poplavljen i danemaju mogućnost obezbeđivanja drugog smeštaja a da se nakon toga, sa pomenutom potvrdom, obrate Centru za socijalni rad Kraljevo, u cilju dobijanja jednokratne novčane pomoći za rešavanje problema smeštaja. Više informacija na telefone Centra za socijalni rad broj 036/337-716;

                                 4.

Ekipe Zavoda za javno zdravlje „Kraljevo“ i Veterinarskog – specijalističkog instituta„Kraljevo“ će vršiti deratizaciju i dezinfekciju, nakon dostavljanja spiskovapoplavljenih objekata od strane mesnih zajednica, a sve u cilju asanacije terena. Građani su u obavezi da fizičko čišćenje objekta obave samostalno, dok će se odvoženje mehaničkogotpada vršitu u skladu sa dogovorom mesne zajednice i JKP „Čistoća“ Kraljevo; Višeinformacija na broj telefona 036/362-207;

                                 5.

Nakon obavljene deratizacije i dezinfekcije poplavljenih objekata, građani imaju mogućnost da dobiju na privremeno korišćenje sušače prostorija, za koje je potrebno kontaktirati Crveni krst Kraljevo u cilju prijavljivanja za preuzimanje istih;

                                 6.

Građani Kraljeva, koji žele da pomognu sugrađanima sa poplavljenih područja, mogu da se prijave koordinatoru za rad sa volonterima, gospodinu Bunardžić Ivanu, na broj telefona 064/891-20-36.

GRADSKI ŠTAB ZA VANREDNE SITUACIJE NA TERITORIJI GRADA KRALJEVA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *