SANU o uticaju malih hidroelektrana na životnu sredinu

Na skupu u Srpskoj akademiji nauka – SANU o uticaju malih hidroelektrana na životnu sredinu, naučna i stručna javnost iznela je činjenice i argumente kojima je doprinela sagledavanju ovog, za celokupnu društvenu zajednicu, aktuelnog i značajnog pitanja.

    Skup „Uticaj malih hidroelektrana na životnu sredinu“ organizovao je Akademijski odbor „Čovek i životna sredina“ SANU, sa ciljem sagledavanja svih relevantnih aspekata izgradnje i eksploatacije malih hidroelektrana u odnosu na očuvanje i unapređenje životne sredine.     Predsednik SANU, akademik Vladimir S. Kostić naglasio je ..,,Teme kao što su značajna životna pitanja zaštite biodiverziteta i voda, zaslužuju punu akademsku pažnju.Problem postoji i treba ga rešiti. Ono što je meni izuzetno drago, da vidim da je tema zaintrigirala stručnu ali i onu drugu javnost, jer je ova sala danas puna. Znači da smo pogodili temu,,

Ministar zaštite životne sredine Goran Trivan u svom obraćanju ukazao je da su mišljenje i stavovi stručne i naučne javnosti ključni za utvrđivanje pretežnog stava o malim hidroelektranama – MHE kao obnovljivim izvorima energije i njihovom uticaju na životnu sredinu.

  „Dobro je da dođe do sučeljavanja mišljenja, da se čuju različiti stavovi i analize različitih aspekata uticaja MHE, jer se jedino činjenicama i argumentima može doći do pravih rešenja“, naglasio je ministar.

,, Priroda je nezamenljiva, a rečice i potoci na kojima se podižu derivacione male hidroelektrane kao što su MHE na Staroj planini su manji vodotokovi hiperosetljivi na promene, gde svaka intervencija ostavlja dramatične posledice po živi svet. On je ukazao da, u trenutku kada svet gubi milion vrsta, svako uništavanje biodiverziteta i nacionalnog prirodnog bogatstva bitno menja i ugrožava samog čoveka.

         Ministarstvo zaštite životne sredine ima jasan stav da MHE, pre svega derivacione MHE, imaju mnogostruk negativan uticaj na okruženje i narušavaju biološku ravnotežu, zbog čega bi trebalo zakonom zabraniti izgradnju MHE u zaštićenim područjima. „Nismo protiv da se MHE grade van zaštićenih područja, ali u tom slučaju, moraju se strogo poštovati  zakonski propisi i svetski standardi, uz redovnu inspekcijsku kontrolu“ istakao je Goran Trivan.

  On je naglasio da se Ministarstvo u razmatranju ovog problema oslonilo na nauku i legitimna istraživanja, i shodno tome pripremilo izmene Zakona o zaštiti prirode kojima bi se zabranila izgradnja MHE u zaštićenim područjima Srbije. Za donošenje ovakih izmena zakona bilo je potrebno da se iznesu svi argumenti i steknu uslovi u promenjenom društvenom opredeljenju i javnoj svesti koja se dešava, i shodno tome, ulazimo u period kada bismo mogli da predložimo izmenu zakona, ocenio je ministar.

      Za društveno opredeljenje i promenu stava društvene zajednice kada je u pitanju opravdanost izgradnje MHE na Katastrom predviđenih 856 lokacija, a od toga na 280 lokacija u zaštićenim područjima, dragocena je rasprava u SANU koja je rešavanju ovog značajnog društvenog pitanja dala značajan doprinos.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *