Počinje prijava šteta od poplava

Gradska uprava grada Kraljeva obaveštava građanke i građane sa područja pogođenih poplavama, da prijava štete na stambenim objektima počinje u ponedeljak 10. juna godine na šalterima broj 6. i 7. Gradske uprave grada Kraljeva na  prvom ulazu.

Štetu je moguće prijaviti isključivo lično, na propisanom obrascu, koji se može preuzeti na samom šalteru. Uz prijavu štete, potrebno je priložiti očitanu ličnu kartu ili fotokopiju iste. Prijavu štete neće biti moguće vršiti direktno kod komisija na terenu.

Prijave štete će se primati svakog radnog dana od 07 do 17 časova na navedenim šalterim, zaključno sa 25.06.2019. godine.

Sve ranije prijave koje su građani podnosili, bilo pisanim ili telefonskim putem, ne smatraju se prijavama štete po kojima će Komisija postupati već je potrebno da ponovo prijave štetu na propisanim obrascima.

Više informacija u vezi sa prijavom štete, građani mogu dobiti na telefon 036/306-114, svakog radnog dana od 09 do 15 časova, istie se u  saopštenju Gradske uprave.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *