Robne rezerve prodaju brašno, živu stoku, vino…

sreda, 04. marta 2020.

Republička direkcija za robne rezerve oglasila je prodaju poljoprivredno – prehrambenih proizvoda. Na prodaju se nude brašno, mesne konzerve, živa stoka ( tovne svinje i tovna junad), mleko u prahu i vino.

Roba se plaća avansno 100% u roku od 10 dana od dana izdavanja predračuna.

Dinamika preuzimanja roba je 15 dana od dana izdavanja pismenog naloga.

Pismene ponude zainteresovanih preduzeća za kupovinu navedenih roba moraju da sadrže sledeće elemente :

-Vrsta i naziv robe;

-Količina robe (kg, l);

-Cena robe (din./kg, din./l ), bez PDV-om

-Ostale pogodnosti koje se nude, a bitno utiču na povoljnost ponude.

Kriterijum za odlučivanje biće najviša ponuđena cena, pod istim ekonomskim uslovima ponuđača.

Javni oglas je otvoren do konačne prodaje oglašenih količina poljoprivredno – prehrambenih proizvoda.

Rok za dostavljanje ponuda  je sreda 11.03.2020. godine do 12 časova. U slučaju da se celokupna ponuđena količina ne proda, svake naredne srede vršiće se dalja prodaja javnim otvaranjem, do konačne prodaje.

Javno otvaranje održaće se u sredu 11.03.2020. godine u 12:30 časova u prostorijama Republičke direkcije za robne rezerve, Beograd, ul. Dečanska br.8a, VI sprat kao i svake naredne srede do konačne prodaje oglašenih količina poljoprivredno – prehrambenih proizvoda.

Sve informacije mogu se dobiti u Republičkoj direkciji za robne rezerve – Beograd, ul. Dečanska br.8/a, telefoni: 011-3235-364, 011/3239-059 Odeljenje za poljoprivredne i prehrambene proizvode,  021/528-911, 021/526-890, Centar u Novom Sadu.

Tekst oglasa može se videti na web stranici Robnih rezervi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *