Pčelarstvo Reč struke Tehnologije

Radovi na pčelinjaku septembra meseca

U septembru bi trebalo obaviti još dodatno prihranjivanje pčela, pregledati zajednice kojima treba hrane, jer u proseku pčelama treba ostaviti 15-20 kg hrane. Ko je izvadio med trebalo bi to nadoknaditi šećernim sirupom.

Ukoliko vremenski uslovi dozvoljavaju poželjno je obaviti kontrolu varoe i treba uključiti i neke preparate protiv varoe. Sa prihranom u septembru treba biti pažljiv jer može doći do grabeži bez puno prosipanja sirupa jer u ovo vreme slabo ima nektara u prirodi pa pčele konstantno jure za hranom.

U ovo vreme moramo suziti leta jer nema paše i može doći do borbe pčela između sebe oko hrane i koja zajednica je slaba ta obično strada od grabeži.

Poslovi koji se mogu obaviti u septembru:

– dopuna zimskih zaliha (do 15. septembra)

– spajanje slabih društava sa jačim

– kontrola rasporeda rezevne hraje i kvaliteta medne kape

– regulisanje otvora leta

– kontrola prisustva varoe

– zamena oštećenih nastavaka, podnjača i zbegova

– odlaganje starog saća i pretopljavanje

Potrebno je u toku meseca septembra, ako pregledamo društva, posebno obratiti pažnju na opasnu bolest zatvorenog legla – američku kugu. Zbog smanjene površine legla simptomi su lakše uočljivi. Ova bolest se prepoznaje po raštrkanom leglu, ulegnutim voštanim poklopcima legla koji su promenili boju i imaju rupice na sredini. U takvoj ćeliji larva je istrunula, razvlači se i uglavnom ima neprijatan miris. Ovakvi slučajevi se odmah prijavljuju udruženju pčelara i nadležnoj veterinarskoj ustanovi.

Posle toga postupa se po nalozima veterinarskog inspektora. Jednoj prosečnoj pčelinjoj zajednici potrebno je oko 15-20 kg meda za prezimljavanje. Veće količine hrane u košnici tokom zime poboljšavaju toplotni režim i mikroklimu jer med akumulira toplinu i sprečava naglu promenu temperature u košnici. Pčelinje zajednice povećavaju broj stražarica na letu i čak propolisom smanjuju ulaze u košnicu. Pčelinje zajednice koje su kvalitetno pripremljene za zimovanje u ovom periodu nemaju trutova u košnici.

Iskusni pčelari koriste jedan proveren trik protiv osa. Pola plastične flaše napunite pivom i zakačite je za grane okolnog drveća. Privučene mirisom piva ose će kroz uzak grlić ulaziti u flašu ali neće moći da izađu pa će se jednostavno udaviti i uginuti. /  Svetlana Kovačević

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *