Pravilnik o podsticajima u stočarstvu za kvalitetna priplodna grla

Pravo na podsticaje imaju:
pravno lice,
preduzetnik i
fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva

Ovom pravilnikom bliže se propisuju uslovi i način ostvarivanja prava na podsticaje u stočarstvu za najmanje:
dve kvalitetne priplodne mlečne krave, a najviše za 300 kvalitetnih priplodnih mlečnih krava;
dve kvalitetne priplodne tovne krave ili bika;
30 kvalitetnih priplodnih ovaca ili ovnova, a za područja sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi za najmanje deset kvalitetnih priplodnih ovaca ili ovnova;
deset kvalitetnih priplodnih koza ili jarčeva, a za područja sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi za najmanje pet kvalitetnih priplodnih koza ili jarčeva;
tri kvalitetne priplodne krmače ili nerastova.Pravo na podsticaje u stočarstvu mogu se ostvariti i za roditeljske kokoške teškog tipa, roditeljske kokoške lakog tipa, roditeljske ćurke, kvalitetne priplodne matice riba šarana i kvalitetne priplodne matice riba pastrmke ostvaruje bez obzira na broj kvalitetnih priplodnih grla.
Zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje za kvalitetna priplodna grla podnosi se za svaku kalendarsku godinu Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine – Upravi za agrarna plaćanja i to:
od 21. marta do 31. jula tekuće godine;
od 1. do 31. januara naredne godine – za grla uključena u proizvodnju do 31. decembra prethodne kalendarske godine.
Uz zahtev za podsticaje, podnosi se i izvod iz glavne matične evidencije za kvalitetna priplodna grla za koja se podnosi zahtev, overen od strane osnovne, regionalne i glavne odgajivačke organizacije.
Iznosi po kvalitetnom priplodnom grlu po Uredbi o raspodeli podsticaja u poljoprivredi za 2018. godinu:
podsticaje za kvalitetne priplodne mlečne krave u iznosu od 25.000 dinara po grlu;
podsticaje za kvalitetne priplodne tovne krave i bikove u iznosu od 25.000 dinara po grlu;
podsticaje za kvalitetne priplodne ovce i ovnove, koze i jarčeve u iznosu od 7.000 dinara
po grlu;
podsticaje za kvalitetne priplodne krmače i nerastove u iznosu od 10.000 dinara po grlu;
podsticaje za roditeljske kokoške teškog tipa u iznosu od 60 dinara po grlu;
podsticaje za roditeljske kokoške lakog tipa u iznosu od 100 dinara po grlu;
podsticaje za roditeljske ćurke u iznosu od 300 dinara po grlu;
podsticaje za kvalitetne priplodne matice ribe šarana u iznosu od 500 dinara po grlu;
podsticaje za kvalitetne priplodne matice ribe pastrmke u iznosu od 300 dinara po grlu;

Izvor: subvencije.rs

Foto: Pixabay (arnolgs)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *