Pravilnik o određivanju područja sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi

Područja sa otežanim uslovima rada su drugim rečima marginalna područja i za njih važe više stope kada je subvencionisanje poljoprivrede u pitanju.

Status područja sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, ima naseljeno mesto na teritoriji opštine, odnosno grada ili cela teritorija opštine, odnosno sva naseljena mesta na teritoriji opštine koja ispunjavaju bar jedan od sledećih kriterijuma, i to:nalaze se u planinskim područjima na prosečnoj nadmorskoj visini od 500 i preko 500 m, prema podacima Republičkog geodetskog zavodanalaze se u granicama područja nacionalnog parka određenim Zakonom o nacionalnim parkovima (,,Službeni glasnik RSˮ, broj 84/15)nalaze se u devastiranim područjima u skladu sa Uredbom o utvrđivanju jedinstvene liste razvijenosti regiona i jedinica lokalne samouprave za 2014. godinu (,,Službeni glasnik RSˮ, broj 104/14).
Kompletan pravilnik kao i spisak marginalnih mesta, možete preuzeti na sajtu Subvencije.rs

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *