Poljoprivrednicima stižu nova rešenja za naknadu za odvodnjavanje

Obveznicima naknade za odvodnjavanje počela su da stižu obaveštenja Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Srbije o umanjenju iznosa za 2023. godinu, kao i o njenom ukidanju za narednu.

Kako se navodi u obaveštenju, ovakva odluka je predviđena izmenama i dopunama Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara, koji je stupio na snagu 4. decembra, a koji predviđa da se visina naknade za odvodnjavanje umanjuje za 50 odsto za 2023. godinu fizičkim licima i preduzetnicima, odnosno vlasnicima i korisnicima zemljišta i objekata na melioracionom području.

Izmene se odnose na zemljište upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava (RPG), objekat upisan u Centralni registar objekata u skladu sa zakonom kojim se uređuje bezbednost hrane i ako je istovremeno upisan i u RPG, kao i za objekte upisane u Registar objekata, odnosno u Registar odobrenih objekata u skladu sa zakonom kojim se uređuje veterinarstvo, koji je istovremeno upisan i u RPG.

Obveznicima iz ovih kategorija se, prema obaveštenju, od 1. januara 2024. godine, naknada za odvodnjavanje neće naplaćivati.

Što se tiče plaćanja naknade za odvodnjavanje za 2023. godinu, poljoprivrednici će u narednom periodu dobiti nova rešenja u kojima je utvrđen iznos naknade koji će biti dužni da plate u roku od 15 dana – navodi se u obaveštenju resornog ministarstva. Ako poljoprivrednici obračunate iznose ne uplate u roku na taj iznos će se obračunavati zatezna kamata.

Umanjenje, odnosno ukidanje naknade za odvodnjavanje je deo majskog sporazuma sklopljenog između Vlade Srbije i poljoprivrednika, posle njihovih protesta.Poljoprivrednici su tada, između ostalog, tražili i potpuno obustavljanje plaćanja takse za odvodnjavanje za tekuću godinu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *