POČELA RAZMENA JUNADI ZA KUKURUZ – PREUZIMANJE DO 15. MAJA

Beograd, 22. april 2020.

Klanice su danas počele da preuzimaju utovljenu junad, koju su gazdinstva ponudila u razmenu za merkantilni kukuruz putem Državnih robnih rezervu. Prvi utovari su realizovani u okolini Sombora i u Mačvi i klaničari su zadovoljni ponuđenim kvalitetom junadi, a poljoprivrednici paritetom razmene – 15,90 kg kukuruza za jedan kilogram junetine.

Pre objavljivanja konačne liste Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede je uvažilo sve predloge Proizvodne grupe odgajivača tovnih rasa u Udruženju „Agroprofit”, a saglasnost je dala i stručna služba Državnih robnih rezervi. Tako je priznata kao očekujuća prosečna težina junadi od 600 kg za ponudu od pet komada, što će gotovo svim malim farmerima omogućiti da isporuče junad, iako kod nekih ova težina prevazilazi i 700 kg. Ukupna težina junadi za isporuku smanjena je na 8.000 kg, pa je to poslužilo komisiji, koja je verifikovala listu, da se omogući razmena 1.921.200 kg žive junadi sa 329 farmi iz gotovo 150 naselja. Za ovaj posao Vlada je svojim zaključkom namenila 30.547.080 kg merkantilnog kukuruza. Klaničari računaju da će ukupno preuzeti oko 3.500 komada junadi, što će značajno „otvoriti” tržište u Srbiji, pogotovo ako se uskoro realizuje veći izvoz u Kinu. Državne robne rezerve su dobile saglasnost da ova razmena traje do 15. maja.

Prema sadašnjim kretanjima cene kukuruza, stočari će za kilogram žive vage junadi u razmeni postići cenu od 2,25-2,35 evra/kg, što je za oko 10 odsto veća cena nego u regionu.

PODSETNIK ZA FARMERE I KLANIČARE

Udruženje „Agroprofit”, u čijem sastavu je Proizvodna grupa odgajivača tovnih rasa, na osnovu iskustva iz ranijeg perioda,  upozorava farmere da utovar junadi ne obavljaju bez potrebne dokumentacije i da izbegnu naknadno potraživanje dokumenata od klaničara. Klanice su dužne da potrebne dokumente vrate farmeru, da bi mogao konkurisati za podsticaje od Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede (15.000 dinara po grlu). Zbog toga stručna služba Udruženja je pripremila mali podsetnik za realizaciju ovog posla, u kom učestvuje 126 članova Grupe.

Proceduralne obaveze stočara i klaničara oko naturalne razmene merkantilnog kukuruza za tovnu junad su:

  1. Stočari nakon kontakta sa ovlašćenom klanicom, koju su odredile Robne rezerve, dužni su da sa njom dogovore utovar i od dokumentacije pripreme pasoše, zdravstvena uverenja, overu transporta…
  2. Da obezbede merenje stoke – junadi na najbližoj javnoj vagi, kao i da utovare junad u kamione klanice.
  3. Klaničari su u obavezi da nakon utovara i merenja junadi stočaru izdaju potvrdu o uskladištenju, sa kojom stočari idu u Robne rezerve da potpišu ugovor o razmeni – kompenzaciji.
  4. Klaničari su dužni da u roku od 15 dana vrate overene pasoše stočarima radi korišćenja subvencija, kao i da zdravstvena uverenja za stoku iskopiraju i kopiju dostave Robnim rezervama.

Napomena: Stočari će nakon potpisivanja ugovora o razmeni sa Robnim rezervama dobiti naloge za isporuku merkantilnog kukuruza.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *