Kako se u Srbiji formira cena goriva i hoće li trenutna situacija na berzama UTICATI NA NjU? Odgovor dolazi iz NIS-a

Beograd, 23.april 2020.

Izvor: Novosti Online

  • Srbija je deo svetskog tržišta i na cenu goriva u značajnoj meri utiču dva jaka spoljna faktora: cena sirove nafte na svetskim berzama i kurs dolara

Kriza izazvana širenjem korona virusa ima veliki uticaj na pad potražnje za energentima, kako na globalnom nivou, tako i u našoj zemlji i ostalim zemljama poslovanja NIS grupe. Ipak, u ovom trenutku je još rano izaći sa konkretnim projekcijama i prognozama o kretanjima na tržištu.

Kada je reč o cenama naftnih derivata u Srbiji, najpre treba istaći da se, kao i u svim segmentima trgovine, i u trgovini naftnim derivatima maloprodajne cene u Srbiji formiraju slobodno, pa je i tržište naftnih derivata otvoreno. Pored toga, Srbija je deo svetskog tržišta i na cenu goriva u značajnoj meri utiču dva jaka spoljna faktora: cena sirove nafte na svetskim berzama i kurs dolara na koje NIS nema uticaja. Mi možemo da utičemo na formiranje cena goriva samo putem povećanja efikasnosti našeg poslovanja, što kompanija NIS i čini.

Kao i uvek, dešavanja na globalnom tržištu imaju implikacije i na domaće, pa i cene naftnih derivata imaju isti trend u našem regionu. Međutim, važno je razumeti da su zalihe derivata kako globalnih, tako i regionalnih proizvođača, trejdera, uvoznika, veletrgovaca, pa i maloprodavaca, nabavljene po višim cenama u ranijem periodu, tako da ekonomska logika nalaže da se zalihe obnavljaju jeftinijom robom što obara prosečnu nabavnu cenu i dozvoljava postepeno sniženje cena. To znači da tekuća cenovna situacija na berzama, kao i ranije u sličnim situacijama, ne može da se reflektuje u realnom vremenu na cene derivata u prodaji.

Kada je reč o NIS-u, kompanija prati trendove na tržištu, pa su u prethodnom periodu već snižene cene naftnih derivata na kompanijskim benzinskim stanicama. U poređenju sa cenama od pre mesec dana, cena sirove nafte tipa Brent 20. aprila je niža za 14% u odnosu na 23. mart. Na dan 21. aprila, maloprodajne cene benzina (bez pdv-a, akcize i naknada u rsd/l) smanjene su u odnosu na pre mesec dana, 23. mart, za 18,7% (što je niža cena na totemu za 13,5 rsd/lit), a dizela za 16,9% (na totemu je cena niža za 13,5 rsd/lit). Veleprodajne cene (bez pdv-a, akcize i naknada u rsd/l) su u istom periodu snižene za benzin 28,4% (sniženje od 14 rsd/lit) , a za dizel 18,7% (sniženje od 11 rsd/lit). Kada je reč o periodu od početka godine, cene u maloprodaji su niže za 19,5 rsd/lit za benzin i za 24,5 rsd/lit za dizel. Imajući u vidu trendove, ove nedelje se može očekivati dodatno sniženje cena naftnih derivata na maloprodajnim objektima NIS-a. Važno je istaći da NIS, i u uslovima vanrednog stanja u Republici Srbiji, garantuje sigurno snabdevanje srpskog tržišta i državnih službi i konstantno radi na poboljšanju kvaliteta svojih proizvoda i usluga.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *