Lažni med potiskuje pravi

Savez pčelarskih organizacija obradio je podatke o istraživanju uvoza falsifikovanog meda u Evropsku Uniju. Kontrolisano je 96 uvoznika meda u EU.Od 96, čak njih 63, odnosno 65% je uvezlo najmanje jednu falsifikovanu pošiljku.

Nemačka ima najsavremenije laboratorije za kontrolu meda i njeni uvoznici čak zahtevaju da se med pre uvoza proverava baš u nemačkim laboratorijama za detaljnu kontrolu meda. Od 16 nemačkih uvoznika meda, njih čak 14, odnosno 87,5%, uvozilo je falsifikovani med. Javna je tajna da u celoj EU, pa i u Nemačkoj, postoje uvoznici meda i ”meda”, kao i oni koji uvoze i jedan i drugi med i to krajnje svesno, a sada znamo i koliko ih ima. Naime, svesno se uvozi i falsifikat jer se prave razne mešavine i kalkulacije na tržištu.

Isto zapažanje važi i za Belgiju, Dansku i Holandiju, gde je utvrđeno da su SVI uvoznici meda imali najmanje jednu pošiljku neispravnog meda. Proverene su tri pošiljke uvezenog meda iz Grčke, dve iz Kine i jedna iz Britanije i sav taj med je bio lažan.

U poslednje vreme nam dolaze vesti iz Velike Britanije da neke firme pakuju samo i isključivo uvezeni falsifikovani med i izvoze ga u velikim količinama. Neke pakuju i po skoro 20 tona dnevno (informacija od radnika u toj firmi). 

U Španiji je takođe utvrđeno da je 85% uvezenog meda neispravno.

U ovoj studiji se ne pominje šta se dogodilo sa hiljadama tona kontaminiranog meda koji je ušao u EU, niti o potencijalnim sankcijama za uvoznike. Svi znamo šta se dogodilo sa tim medom naravno. Pojeli ga Evropljani uglavnom.

Ni do dan danas nije došlo do masovne kontrole tržišta u EU. Takve kontrole su, bar koliko je nama poznato, uradile samo Italija i Austrija, nadamo se da će se taj trend nastaviti, i da će države početi, pored svih drugih ekonomskih problema koje trenutno imaju, da kontrolišu svoja tržišta meda. Sve dok do toga ne dođe, pravi med će imati ovako nisku cenu kao što je ima sada, što je nezabeleženo u novijoj istoriji.

Pčelari cele EU i celog sveta se zbog svega ovoga nalaze u velikim problemima. Pčelarstvo se masovno napušta, što ne bi smelo da se dešava, već moramo svi zajedno tražiti rešenja. Zato se i pristupilo osnivanju Evropskog pčelarskog saveza, koji će jedini moći da animira i pritisne države da počnu da rešavaju ove probleme. Izvor: SPOS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *