Konkurs za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom ako živite u Vojvodine

Zavod za ravnopravnost polova raspisao je šesti konkurs namenjen bračnim i vanbračnim parovima sa teritorije Vojvodine za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom.

         Кonkurs čiji je cilj unaprediti ekonomski položaj žena putem porasta broja žena vlasnica nepokretnosti, podstaknuti razvoj ruralnih sredina i poboljšati demografsku strukturu kroz dolazak dece i povećanja nataliteta, otvoren je do 15. aprila 2019. godine.

Кonkursom je predviđeno 30 miliona dinara, što znači da će najmanje 30 bračnih ili vanbračnih partnera do kraja godine postati vlasnici nekretnine u nekom od vojvođanskih sela.

Učesnici/ce konkursa mogu da apliciraju samo sa jednom prijavom, a visina dodeljenih sredstava ne može biti veća od 1.000.000 dinara.

Pravo učešća imaju supružnici čija bračna zajednica traje najmanje godinu dana i vanbračni partneri sa trajnijom zajednicom života. Кriterijumi za dodelu sredstava su obrazovanje učesnika konkursa, radni odnos, godine života (jedan od učesnika ne sme biti stariji od 40 godina), da nisu vlasnici/suvlasnici bilo kakve nepokretnosti i da nisu u krvnom srodstvu sa prodavcem nekretnine, kao i da imaju prijavljeno prebivalište na teritoriji Vojvodine.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *