Izdavanje veterinarskih elektronskih sertifikata za izvoz u zemlje CEFTA

Privredna komora  Srbije, u saradnji sa SEED+ timom, organizovala je obuku za ekonomske operatere u vezi sa podnošenjem zahteva za izdavanje veterinarskih elektronskih sertifikata za potrebe izvoza u okviru CEFTA regiona, kroz novouspostavljeni CEFTA TRACES NT sistem sertifikacije. Tokom oktobra obuku je završilo više od 400 polaznika.

Tokom obuke prisutni učesnici su otvorili svoje korisničke naloge koji će biti pridruženi njihovoj kompaniji/operateru. SEED+ sistem, koji podržava povećanu komunikaciju između različitih carinskih uprava u regionu, doprinosi poboljšanoj razmeni podataka sa pozitivnim uticajem na unutar regionalne trgovinske tokove.

Korisnicko uputstvo za veterinarski zdravstveni sertifikat.pdf

U okviru Projektnih aktivnosti održane su obuke u od 13. do 20. oktobra izvoznicima i veterinarskim inspektorima u Beogradu, Novom Sadu, Subotici, Kragujevcu, Nišu i Kraljevu.

CEFTA TRACES NT softver je realizovan u okviru SEED+ projekta i ima za cilj realizaciju informatičkih alata i sistema koji treba da omoguće praktičnu realizaciju CEFTA Dodatnog protokola 5, koji je okvirni sporazum za olakšanje trgovine u regionu. CEFTA TRACES NT je baziran na EU TRACES NT softveru koji se koristi za sertifikaciju izvoznih pošiljki za Evropsku uniju, što uključuje i identično/slično korisničko iskustvo korišćenja softvera.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *