Zaštita krompira

Najavljeni period višednevnih padavine i temperatura (noćnih iznad 10°C i dnevnih >20°C) ukazuje na mogućnost infekcije krompira prouzrokovačem plamenjače!

Usevi krompira se u zavisnosti od sortimenta i vremena sadnje nalaze u fazi intenzivnog porasta cime, te biljke formiraju redove ili je došlo do zatvaranja redova. 

Prema trenutnoj vremenskoj prognozi prve padavine se očekuje u sredu (1.5.) popodne na zapadu i jugu Srbije, a od četvrtka se nestabilno vreme sa padavinama očekuje i u ostalim delovima naše zemlje (Izvor: RHMZ). Navedene padavine, uz najavu temperature vazduha (noćnih iznad 10°C i dnevnih >20°C), nose sa sobom rizik od ostvarenja infekcije prouzrokovačem plamenjače krompira.

Imajući u vidu proteklu sezonu, koja je u prolećnom periodu obilovala padavinama koje su vrlo često onemogućavale pravovremenu zaštitu krompira, simptomi plamenjače su bili prisutni u gotovo svakom usevu. To znači da je u prirodi prisutno obilje infektivnog materijala patogena i veoma je važno na vreme sprečiti zarazu krompira, razvoj simptoma i širenje patogena.

Preporuka je primena kombinacije fungicida: fluazinam + cimoksanil.

U ovom momentu posebno su ugroženi usevi krompira koji su protekle nedelje pretrpeli štete usled delovanja niskih temperatura (mraza), koji su kao takvi veoma osetljivi na zarazu pomenutim patogenom.

U usevima krompira se od početka aprila registruje aktivnost krompirove zlatice. Trenutno se u usevima uočava prisustvo odraslih jedinki kao i položenih jaja ove štetočine. Sa prognoziranim temperaturama vazduha u narednim danima očekuje se piljenje larvi koje za vrlo kratko vreme mogu oštetiti lisnu masu. Preporuka je primena nekog od registrovanih insekticida (acetamiprid, spinosad, metaflumizon, cijantraniliprol i dr.) kada se uoče larve krompirove zlatice. Uočava se i značajno prisustvo biljnih vaši na naličju listova, koje pored direktnih šteta koje nanose ishranom, mogu biti veoma značajne kao vektori virusa. Takođe, na klopkama se registruje i značajna aktivnost podgrizajuće sovice.

 U usevima koji su namenjeni za proizvodnju mladog krompira ne preporučuju se hemijske mere zaštite.

velika slikaNazad na početnu stranicu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *