FARMA BERZE – REPRODUKCIONI CENTAR ZA ŠAROLE GOVEČE

Utrine, 11. jun 2020.

Tovno govedarstvo u Srbiji otvaranjem Reprodukcionog centra za uzgoj goveda šarole rase dobilo je novi podsticaj, uz neophodnu saradnju Farma Berze sa naučnim institucijama i sa preuzimanjem znanja i iskustava iz stočarski razvijenih zemalja – rekao je Velimir Stanojević, državni sekretar za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, otvarajući juče pomenuti Centar, nedaleko Utrina.

Šarole farma, u vlasništvu familije Berze, dve godine uspešno gaji ovu rasu tovnih goveda, koje spadaju među najnaprednije u svetu i koja se prilagođava uslovima ispaše. Francuski genetičari, kako je juče rečeno, dobrom selekcijom stvorili su šarole, koji izuzetno dobro koristi kabastu hranu, ima visok dnevni prirast u tovu, kao i svega 7% rizičnih telenja.

Pomoćnik pokrajinskog sekretara za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Vladislav Krsmanović je, pozdravljajući prisutne i iznoseći zahvalnost članovima Berze za ovaj napredak u stočarstvu, između ostalog rekao:

  • Pokrajinska vlada i naš sekretarijat u poslednjih par godina prepoznali su značaj stočarstva, a posebno govedarstva, što smo potvrdili značajnim izdvajanjima za ovu granu. To ćemo činiti i u buduće, a naročito ćemo pratiti interes mladih poljoprivrednika. Sve naše konkursne linije su u funkciji i verujem da ćemo iduće godine imati još bolje rezultate, pre svega u stočarstvu – rekao je Krsmanović.

Na ovoj svečanosti učestvovalo je više od 100 farmera iz cele Srbije, pa se na inicijativu Udruženja „Agroprofit”, koje je i podstaklo osnivanje ovog centra, razgovaralo i o daljoj sudbini tovnog govedarstva u Srbiji. Predstavnici Ministarstva poljoprivrede i Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu su i ovom prilikom rekli da će podstaknuti sve aktivnosti Udruženja, a da će razmotriti i inicijativu da se ubrza isplata pojedinih podsticaja. Naime, stočari koji se bave uzgojem goveda za proizvodnju teladi kažu da je na pašnjacima sve manje trave za ishranu, a da nisu uspeli da obezbede ni kvalitetan „prvi otkos”.

Veliko interesovanje stočara za tovno govedarstvo…., a i medija

Zbog toga očekuju od Uprave za agrarna plaćanja da im nakon podnošenja dokumentacije za isplatu za kvalitetne priplodne krave uplate novac koji bi investirali nabavku zrnaste hrane i delimično za silažu.

Familija Berze sa predstavnicima Ministarstva poljoprivrede, Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu i Udruženja „Agroprofit”

Gospođa Hargita Berze, pozdravljajući goste je, između ostalog, se zahvalila na saradnji državnoj i pokrajinskoj administraciji, kao i lokalnoj upravi. Predstavljajući farmu, rekla je da su 2018. godine kupili 12 komada šarole junica, starosti deset meseci. Posle godinu dana su kupili još junica i bika za priplod, ali su radili i veštačko osemenjivanje, tako da danas već imaju oko 220 komada. Istakla je da se u Srbiji gaji oko 1.200 goveda ove rase i da je njihova farma za godinu ipo podstakla još oko 30 gazdinstava da se bave uzgojom šarole rase i da se zbog toga otvara ovaj Reprodukcioni centar goveda rase šarole.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *