Osiguranje poljoprivrede – gotovo besplatan vid zaštite

U Etno kući “Lelić” nadomak Valjeva, Kompanija “Dunav osiguranje”, u saradnji s Udruženjem novinara za poljoprivredu Agropres, početkom ove sedmice održala je treću po redu stručnu radionicu, koja se tematski bavila značajem osiguranja poljoprivredne proizvodnje.

O toj temi govorili su i predstavnici struke, ali i brojni poljoprivredni proizvođači. 

Glavna filijala “Dunav osiguranja” Valjevo posluje na teritoriji Kolubarskog okruga, odnosno opština Valjevo, Osečina, Ub, Lajkovac, Mionica i Ljig. Kompanija “Dunav”, kao lider u osiguranju poljoprivrede, nudi osiguravajuću zaštitu za sve vrste gajenih kultura, i to od osnovnog rizika poput grada, požara, udara groma, ali pokriva i dopunske štete od oluja, poplava i ranog mraza kod voćarskih kultura, dok pored useva nudi i osiguranje životinja, rekla je u uvodnom obraćanju učesnicima radionice Tatjana Unković, direktorka Glavne filijale “Dunav osiguranja” u Valjevu.

 – Glavna filijala Valjevo pokazuje tendenciju u rastu osiguranje poljoprivrede. Taj iznos na nivou Kolubarskog okruga pre dve-tri godine iznosio je 12 miliona dinara za osiguranje useva. Rastao je, a prošle godine smo imali 19 miliona dinara premije. Jedne godine zabeležili smo visinu premije od čak 24 miliona. Mnogi smatraju da je osiguranje skupo. Da je to veliki trošak. Evo samo jednog primera za osiguranje maline: očekivani prinos na 10 ari jeste jedna tona, ako uzmemo da je cena maline 150 dinara po kilogramu, a osigurana suma bila bi 150.000 dinara. Ugovaranjem učešća u šteti od 10 posto, premija sa porezom iznosila bi 5.154 dinara. Kad uključimo u to i 70 odsto  regresiranja, cena osiguranja za ovog poljoprivrednika iznosila bi 1.544 dinara, naglašava direktorka Unković.

Tatjana Unković, direktorka Glavne filijale “Dunav osiguranja” u Valjevu

Foto: Promo

Kompanija “Dunav osiguranje” permanentno radi na edukaciji poljoprivrednika, što je veoma važno kada je reč o podizanju svesti poljoprivrednih proizvođača i značaju osiguranja te proizvodnje. Kolubarski okrug pretežno je voćarski kraj, pa i savetodavci u stručnoj službi na terenu, ali i zaposleni u poljoprivrednoj školi budućim proizvođačima u praksi prezentuju značaj osiguranja.

Kadar s radionice

Foto: Promo

Milan Novaković, upravnik školske ekonomije Poljoprivredne škole sa domom učenika Valjevo u u svom izlaganju na radionici istakao je zapažanja i iskustva koja Poljoprivredna škola u Valjevu ima s osiguranjem.

– Mi osiguravamo sve svoje useve, i ne samo useve.  Osiguravamo učenike, radnike, traktore, vozila, plodove, stočni fond. Sa “Dunav osiguranjem” sarađujemo duži niz godina. Imali smo vrlo korektnu saradnju. Zadovoljni smo njihovim uslugama  i odnosom. Navešću i primer. Prošle godine smo imali veliku štetu. Celokupan sadni materijal je uništen. Mislim da je šteta bila oko milion i trista hiljada dinara. Imali smo i oko 300 hiljada dinara  štete od uginuća životinja. Sve smo to naplatili bez problema i nismo imali nikakvih nejasnoća što se toga tiče – pojašnjava Novaković.

Foto: Promo

Milan Novaković, upravnik školske ekonomije “Poljoprivredne škole” u Valjevu

Foto: Promo

Teško je promeniti tradicionalni način razmišljanja, kaže Jovan Miličević, savetodavac za voćarstvo i vinogradarstvo za Kolubarski okrug, i dodaje:

– Još uvek imamo mnogo gazdinstava, gde se mladi ljudi koji su nosioci proizvodnje u stvari i ne pitaju o ključnim stvarima na gazdinstvu, već to rade oni stariji, koji teško prihvataju novìne, za njih je  osiguranje trošak, a ne shvataju da je to u stvari mogućnost da sutra nadoknade ozbiljnu svotu novca koju ostvaruju proizvodnjom. Treba još mnogo raditi, prvenstveno na edukaciji, na tome da ljudi shvate da je osiguranje u našim uslovima gotovo besplatan vid zaštite.

Foto: Promo

Jovan Milinković, savetodavac Stručne službe za voćarstvo i vinogradarstvo za Kolubarski okrug

Foto: Promo

Iskustva s osiguranjem uopšte i osiguranjem u Kompaniji “Dunav” podelio je s učesnicima radionice i Vladimir Mitrović, nosilac poljoprivrednog gazdinstva  iz sela Pepeljevac kod Lajkovca. On kaže da poslednje dve godine osigurava celokupnu ratarsku proizvodnju, koja se prostire na 120 hektara, a pored ratarstva bavi se i stočarstvom, i to odgojem goveda i svinja.

– Nisam bio zadovoljan ostalim osiguravajućim društvima. Prešao sam prošle godine u “Dunav osiguranje”. U dva navrata imali smo udar grada. Izašli su ljudi, realno procenili štetu, krajnje realno. Šteta je bila oko 800.000 dinara, i to je isplaćeno relativno brzo. U “Dunav osiguranju” osiguravam skoro celokupnu ratarsku proizvodnju. Najveći rizik predstavlja udar grada. Preporučio bih i mlađim i starijim članovima gazdinstva, odnosno nosiocima, da obavezno osiguravaju sve, jer to ima smisla. Govorim iz ličnog iskustva, a tu je i finansijski momenat – kaže Vladimir Mitrović.

Foto: Promo

Vladimir Mitrović, nosilac poljoprivrednog gazdinstva iz Pepeljevca

Foto: Promo

Radionice ovog tipa na kojima se govori o značaju osiguranja, na kojima ravnopravno učestvuju i osigurani, ali i nosioci poljoprivrednih gazdinstava, koji još uvek nisu osigurali svoju proizvodnju dodatna su vrednost, jer je razmena iskustva neprocenjiva. 

Osiguranje poljoprivredne proizvodnje pruža siguran način poslovanja i bezbrižniju proizvodnju u uslovima kad su efekti klimatskih promena vidljivi ne samo na našim prostorima već i na globalnom nivou, zaključak je učesnika ove radionice.      

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *