Elektronsko prijavljivanje za plaćanje eko takse od 18. jula

13. jula 2020.

Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu Vlade Republike Srbije saopštila je da će od 18. jula na portalu Lokalne poreske administracije biti omogućeno elektronsko podnošenje prijava sa podacima od značaja za utvrđivanje naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine (EKO taksa) na Obrascu 1 za 2020. godinu.

Obaveštavaju se obveznici naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine – preduzetnici i pravna lica koji obavljaju određene aktivnosti koje utiču na životnu sredinu da 31. jula ističe rok za podnošenje prijave na Obrascu 1 za 2020. godinu.

Napomene u vezi sa unosom podataka u prijavu – Obrazac 1:

– Potrebno je u prijavi navesti period i godinu na koje se prijava odnosi (pošto podatak o periodu nije sastavni deo obrasca);

– Unosi se tačan iznos godišnjeg prihoda iz prethodne godine (ne u hiljadama dinara);

– U polje „jedinice lokalne samouprave na čijoj teritoriji obavlja pretežnu delatnost“ unosi se ukupan broj jedinica lokalnih samouprava, odnosno gradskih opština u kojima obveznik naknade obavlja pretežnu delatnost.

Prijave za prethodnu 2019. godinu, za period od 7. do 31. decembra, ne mogu se podnositi elektronski, navodi se u saopštenju.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *