Bolesti pšenice i njeno suzbijanje

Suzbijanje bolesti lista u usevima strnih žita od velike je važnosti ukoliko želimo da imamo dobar rod i kvalitet zrna. Da bi biljka pšenice dala svoj maksimalni potencijal, mi moramo da sačuvamo tri najvažnija lista, uključujući i zastavičar. Zastavičar učestvuje u formiranju prinosa sa čak 43%, 2. list pšenice nosi 23%, a 3. list pšenice 7% prinosa. Kada osiguramo zdravim list pšenice, možemo očekivati da će taj list pšenice hraniti biljku i doneti klas. Ali naš posao se tu ne završava. Taj klas treba da ostane zdrav, jer i on nosi veliki procenat prinosa, i to 22%. Sve je povezano. Svaka karika u ovom „lancu“ treba da bude zaštićena. I samo smo tako sigurni da ćemo kao rezultat svega, u žetvi biti zadovoljni.

Kada je nova proizvodna sezona pšenice u pitanju, vizuelnim pregledom useva pšenice, stručna služba kompanije Agromarket je još 22. novembra registrovala pojavu rđe na posejanoj pšenici. Prema nekim istraživanjima, u protekle 4 godine najveći procenat simptoma rđe u jesenjem periodu je registrovan upravo krajem prošle godine, što nam ukazuje na dodatni oprez u proizvodnji pšenice do kraja vegetacije, jer smo sa velikim infektivnim potencijalom ušli u ovu godinu. Upravo nam to dokazuje i trenutna situacija useva strnih žita, gde je rđa prisutna na dosta parcela, i to kako na starijem, tako i na mladom lišću. Osim simptoma rđe, prisutna je i pepelnica i pegavost.

Kompanija Agromarket za suzbijanje bolesti lista strnih žita preporučuje dva proverena i izuzetno efikasna preparata, čiju pouzdanost i efikasnost dokazuju proizvođači koji ih koriste godinama unazad.

Excorta (epoksikonazol 125 g/l)

Preparat Excorta je sistemični fungicid sa protektivnim i kurativnim delovanjem koji se dokazao kao pouzdan partner i nosilac efikasnosti u suzbijanju svih prouzrokovača bolesti lista strnih žita– pepelnica pšenice (Erysiphe graminis), siva pegavosti lista i klasa pšenice (Septoria spp.) i  rđe pšenice (Puccinia spp.). Odlikuju ga najviše ocene efikasnosti u suzbijanju rđe i pegavosti. Kao takav, jedan je od najčešće korišćenih fungicida za zaštitu od bolesti strnih žita. Preporučena količina primene preparata Excorta je 0,7-1 l/ha.

Fluoco (flutriafol 250 g/l)

Preparat Fluoco je sistemični fungicid sa protektivnim, kurativnim i eradikativnim delovanjem. Pre svega pouzdan, ali i ekonomičan, preparat Fluoco predstavlja siguran izbor za prvi fungicidni tretman, ali takođe predstavlja odličan izbor za međutretman u godinama u kojima postoji potreba za tim “srednjim” tretmanom u zaštiti strnih žita od najznačajnijih bolesti lista. Brzo se usvaja i prodire u sve delove biljke, nezavisno od vremenskih uslova. Štiti u izvesnoj meri i novoizrasle delove. Preporučena količina primene je 0,5 l/ha.

Stručna služba kompanije Agromarket uz preparat Excorta ili Fluoco preporučuje dodavanje insekticida Cythrin 250 EC (200 ml/ha), Vantex 60 CS (70 ml/ha), Grom(0,4-0,5 l/ha) ili Byfin 100 EC (0,15-0,2 l/ha) za suzbijanje vaši i cikada u strnim žitima.

Stručna služba Agromarket

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *