Ratarstvo Reč struke Tehnologije

Treći dan 56. SAPS-A I 2. Savetovanja agronoma Srbije i Republike Srpske

Treći, a ujedno i poslednji dan 56. Savetovanja agronoma i poljoprivrednika Srbije i 2. Savetovanja agronoma Srbije i Republike Srpske započeo je predavanjem akademika Nove Pržulja na temu „Održivi razvoj i upravljanje prirodnim resursima u Republici Srpskoj“. Održivi razvoj podrazumeva razvoj društva koji raspoloživim resursima zadovoljava ljudske potrebe, ne ugrožavajući prirodne sisteme i životnu sredinu, […]

Ratarstvo Reč struke Tehnologije Vesti

Prvi dan 56. SAPS-A i 2. Savetovanja agronoma Srbije i Republike Srpske

Program 56. Savetovanja agronoma i poljoprivrednika Srbije i 2. Savetovanja agronoma Srbije i Republike Srpske započet je prezentacijom prof. dr Vara Prasad, predsednika Američkog društva agronoma (Crop Science Society of America) i direktora Kansas State University, koji se direktno uključio putem onlajn platforme, pozdravio goste Savetovanja i održao prezentaciju na temu „Reakcija useva žitarica na […]

Ratarstvo Reč struke Tehnologije

Drugi dan 56. SAPS-A I 2. Savetovanja agronoma Srbije i Republike Srpske

Na početku drugog dana 56. Savetovanja agronoma i poljoprivrednika Srbije i 2. Savetovanja agronoma Srbije i Republike Srpske održano je predavanje dr Gorana Bekavca, naučnog savetnika Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, na temu „NS hibridi – pouzdan partner u proizvodnji kukuruza“. Klimatske promene se dešavaju jako brzo, što znači da bi i naš odgovor kao […]