Povrtarstvo Uncategorized Vesti Voćarstvo

Nove obaveze za trgovce voćem i povrćem

Svi trgovci voćem i povrćem moraće da se upišu u registar koji će voditi Ministarstvo, a za to će plaćati samo administrativnu taksu, predviđeno je predlogom Zakona o uređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda.

Predlagači Zakona kažu da će sama procedura upisa u Registar trgovaca voćem i povrćem biti vrlo jednostavna i jedini troškovi koje će trgovci imati vezano za registraciju svodiće se samo na administrativnu taksu. Međutim, izdavanje sertifikata o usklađenosti sa tržišnim standardima za voće i povrće biće izvestan trošak za privrednike.

Upis u Registar ,,Obavezujući,,

Zakon reguliše i ugovorne odnose između proizvođača primarnih poljoprivrednih proizvoda, s jedne strane, i prerađivača ili otkupljivača, s druge strane.Propisano je da svaka isporuka pojedinih poljoprivrednih proizvoda prema otkupljivaču ili prerađivaču mora biti pokrivena pisanim ugovorom, kao i to da proizvođačka organizacija može da pregovara u ime svojih članova o ugovorima pre isporuke.

Svi sektori moraju biti pokriveni

U sektoru šećera propisana je obaveza dostavljanja podataka o ugovorenoj proizvodnji šećerne repe, podatke o proizvodnji, prodaji i zalihama šećera, kao i podatke o cenama šećerne repe i šećera, radi praćenja tržišnih kretanja.

Znaće se tačno koliko je mleka otkupljeno

U sektoru mleka i mlečnih proizvoda propisuje se da su prvi otkupljivači sirovog mleka dužni da dostave podatke o količini ukupno otkupljenog sirovog mleka.

U sektoru duvana propisana je obaveza dostavljanja podataka o cenama po tipu duvana, radi praćenja tržišnih kretanja. U sektoru hmelja poljoprivredni proizvodi koji se stavljaju na tržište moraju da imaju izdat sertifikat o hmelju.

Ko će intervenisati na tržištu?

Važan deo zakona uređuje javne intevencije na tržištu s obzirom da je donošenjem novog zakona o robnim rezervama 2018, ukinut mehanizam javnih intevencija.

Mere uređenja tržišta obuhvataju: intervencije na tržištu, i to: javnu intervenciju, podršku privatnom skladištenju, posebne interventne mere, kao i posebnu podršku za poljoprivredne proizvode koja se odnosi na: mere podrške poboljšanja prehrambenih navika dece i omladine i operativne programe u sektoru voća i povrća.

Republička direkcija za robne rezerve isključivo kupuje poljoprivredne proizvode na tržištu u cilju obezbeđenja prehrambene sigurnosti stanovništva.

Tržišne intervencije EU zasnivaju se na kupovini proizvoda određenog kvaliteta, zbog čega je neophodno upotrebiti domaće skladišne kapacitete, u smislu obezbeđivanja dovoljnog broja skladišta na teritoriji Srbije, koja mogu klasifikovati i čuvati proizvod prema zahtevima EU.

Odluku o pokretanju javnih intervencija donosi Vlada, da se utvrđuje interventna cena koja ne može da bude viša od referentne cene, a koja je prethodno utvrđena kako bi se osigurala transparentnost.

Ta je transparentnost obavezna i u pogledu jednakog pristupa proizvodima intervencije i jednakog postupanja prema kupcima, ukoliko se jednog dana poljoprivredni proizvodi otkupljeni u javnoj intervenciji budu plasirali na tržište. Takođe, jako je važno da se u interventnom otkupu mogu otkupljivati samo proizvodi poreklom iz Republike Srbije.

Mera podrške privatnom skladištenju pokreće se kada dođe do pada tržišnih cena ispod referentnog nivoa koji, takođe, prethodno mora utvrditi Vlada. Za ovu, kao i za meru javne intervencije, važno je da ih mora doneti Vlada zbog uticaja na budžetska sredstava, a što u slučaju eventualne primene može biti značajan iznos.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *