Agroekologija Pčelarstvo Reč struke Tehnologije Zaštita bilja

Da li i kako ostatak pesticida utiče na biljke?

Nekada u želji da postignu što bolji rezultata, nekada iz neznanja, tek većina onih koji koriste pesticide često preteraju. Sve učestalije alergije, pojava kancerogenih oboljenja navode struku ali i običan svet da malo drugačijim stavovima misle o zdravlju i okolini. Polsednjih godina, znatno se više piše i govori o opasnostima koje prete od ostataka pesticida na plodovima voća, grožđa, povrća i ratarskih kultura.

Svi ovi činioci doveli su do toga da se u celu priču uključe svi oni koji mogu imati probleme usled prekomerne upotrebe pesticida, od nauke, običnog sveta pa do zakonske regulative koju donose nadležni. Toksična svojstva pesticida primorala su mnoge zemlje da propišu najveće količine dozvoljene u namirnicama za upotrebu. Ove najveće količine takozvane tolerantne granice izražavaju se u ppm. Kada se tokom kontrole kvaliteta životnih namirnica utvrdi da u njima sadržaj tragova pesticida prelazi tolerantne granice, tada se iste stavljaju van prometa.

Takozvana ,,karenca,, je mera svemu.

Pored propisa o tolerantnim granicama, većina zemalja pa tako i naša, donosi sa pojavom svakog novog pesticida i dozvoljene poslednje rokove, poslednjih tretiranja zasada i useva, odnosno njihovih polodova tim preparatom. Na taj način se donekle utiče indirektno da tragovi pesticida ne pređu tolerantne granice.

Struka je izričita u tom smislu i ukoliko se bilo koji tretman odvija po upustvu koje se nalazi na ambalaži svih preparata, promlem ne postoji ni po dalju proizvodnju, ni po zdravlje ljudi. Savet treba bez rezerve prihvatiti isključivo od stručnih lica, jer termin tako je radio moj deda ili ,,tako radi komšija,, može biti opasan po biljke ali i naše zdravlje.

Dakle ,ako se zasadi i usevi tretiraju po uputstvima koja se daju uz svaki pesticid, onda nema nikakvih opasnosti sa ishranom plodova iz tih zasada i useva. Posle tretiranja zasada i useva, pesticid se pod uticajem kiše, rose, svetlosti, toplote, vetra i uticaja same biljke postepeno razgrađuje pri čemu gubi zaštitnu i toksičnu vrednost.
Svi pesticidi su manje ili više otrovni, njihovi ostaci mogu biti opasni samo ako pređu određenu granicu.Zato je potrebno pridržavati se propisane koncentracije, doze, broja tretiranja, a pogotovu karence preparata.Otrovnost pesticida zavisi od njegove upotrebljene količine.Jak otrov uzet u neznatnim količinama neće izazvati trovanje, a ako se u organizam unesu veće količine slabijeg otrova doćiće do trovanja. Nije poželjno ni biljkama dodati jaču koncentraciju, jer može doživeti stres, dobiti palež, imati posledično usporenu vegetaciju.

Šta je MKD?

Nauka je za savaki pesticid i svaku biljnu vrstu odredila tolerantnu dozu koja se bez opasnosti po zdravlje korisnika može naći na tretiranim plodovima.To su takozvane MDK maksimalne dozvoljene količine koje unete u organizam korisnika plodova, tretiranjem određenim insekticidima kod normalne ishrane ne predstavljaju opasnost od trovanja.MDK su izražene u ppm.Maksimalne dozvoljene količine MDK ostatka pesticida znatno su manje od onih štetnijih.Zato one predstavljaju administrativnu granicu, a ne granicu između otrovnih i neotrovnih količina.Danas je bez ikakvih ostataka pesticida nemoguće proizvesti biljni proizvod, zato što se neznatne količine pesticida nalaze u vazduhu, kišnici i zemljištu.Ni u kojem slučaju se ne sme tolerisati i odobriti prodaja i konzumiranje povrća, voća i grožđa ili prerađivanje koje sadrža nedozvoljene količine pesticida.

Zakon, kazne, savest….

Fitosanitarna inspekcija redovno kontroliše voće i povrće na pijacama na ostatke pesticida.U slučaju pozitivnih uzoraka takvi prodavci – proizvođači se sankcionišu. Ipak, teško je iskontrolisati baš sve!
Uloga nauke, apotekara, medija je da se radi stalna edukucija poljoprivrednih proizvođača o bezbednoj primeni pesticida.Većina se drži preporuke o primeni pesticida, ali nepisano pravilo je da uvek postoje izuzeci.

Na žalost, bezmalo svake godine smo svedoci pomora pčela zbog nestručne upotrebe pesticida, počevši od tretmana u korovima, preko cvetanja voća, uljane repice i suncokreta. U CVETU NIKADA I NIŠTA NE TREBA TRETIRATI! Efekat ovog tretmana je beznačajan a može štetiti višestruko, jer osim ubijanja najkorisnije životinje na svetu, njenog veličanstva pčele,bez koje nema oprašivanja, nema ni vaše računice ni roda!

Kako se tokom tretmana pesticidima preporučuje potpuna zaštićenost uz adekvatnu opremu, odelo, zaštitnu masku, jasno je da govorimo o supstancama koje su rizične po zdravlje ljudi. Ne postoji preparat ni tešnost koja može pesticide koji su ostli u voću i povrću da odstrane. Te ostake ili unosimo takve kakvi jesu ili možemo da ih ispitamo u laboratorijama.

Nadamo se da smo iz tuđih lekcija, naročito onih koje su bile pogubne po stanovnike Argentine i Brazila nešto naučili. Sudski sporovi se još uvek vode, neki ih na njihovu nesreću nisu dočekali. Naravno savest je na onima koji rade i onima koji imaju izbor. Ne postoji na žalost ni zakon ni kazna koji mogu promeniti stanje stvari, pogotovu kada prevlada interes! S.C.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *