Reč struke Voćarstvo Zaštita bilja

Zaštititi šljivu u precvetavanju od šljivinih osa i šupljikavosti lista

U zasadima šljiva sa ranim sortimentom (Čačanska rana, Čačanska lepotica i dr.) koji se nalaze u fazama precvetavanja sada je aktuelna zaštita od crne i žute šljivine ose (Hoplocampa minuta i Hoplocampa flava), jer se na svim lokalitetima monitoringa registruju ulovi na lepljivim klopkama. Sa ciljem suzbijanja gusenica tih štetočina i sprečavanja njihovog ubušivanja u tek zametnute plodove preporučuje se primena nekog od registrovanih insekticida na bazi aktivne materije deltametrin: Decis 2,5 EC, Konfuzija, Polux u koncentraciji 0,03-0,05% ili Decis mega u koncentraciji 0,015-0,025%.

Insekticidi tretmani se preporučuju isključivo u zasadima koji su u fazi precvetavanja i gde više nisu prisutni polinatori! Primena insekticida u fazama cvetanja voća je zakonom zabranjena!

Sa ciljem zaštite od prouzrokovača šupljikavosti lišća koštičavog voća (Stigmina carpophila), pre najavljenih padavina, preporučuje se primena nekog od registrovanih preparata na bazi aktivne materije kaptan: Merpan 50 WP, Captan 50 WP, Venturion, Metod 480 SC, Capi u koncentraciji 0,2-0,3%./Prognozno-izveštajna služba zaštite bilja

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *