Zaštita povrća u fazi ukorenjivanja

Fazu intenzivnog porasta povrtarskih biljaka nakon rasadnje karakteriše brz i eksplozivan rast biljaka koje prolaze kroz ključne faze organogeneze pripremajući se za plodonošenje. Da bi biljke mogle da postignu ovakav razvoj, ovaj period u njihovom životu prate intenzivna ishrana (fertigaciona i folijarna) i povoljni uslovi za razvoj biljaka (temperatura i vlažnost vazduha i zemljišta) u zaštićenom prostoru. Upravo ovakva dinamika koja odgovara razvoju biljaka, najčešće odgovara razvoju i patogena i štetočina povrtarskih biljaka. Upravo zbog toga moramo voditi računa o mogućim zdravstvenim izazovima koji tad mogu da se jave i odgovoriti na njih na najbolji mogući način.

U ovoj fazi razvoja paradajza i krastavca jednom kombinacijom fungicida pokrivamo sve patogene koji se mogu javiti u ovoj fazi a ta kombinacija je SIGURA 5 ml + QUEEN 7,5 ml na 10 litara vode. Ovom kombinacijom započinjemo borbu protiv plamenjače paradajza i krastavca, kao i crne pegavosti i plesnivosti lista paradajza.

Kod paprike u fazi ukorenjavanja vrlo je važno zaštititi bilje primenom BLUE BORDO + PENNCOZEB WG i na taj način početi zaštitu ove kulture od najštetnijih patogena bilo da su bakterioznog ili gljivičnog porekla.

Uzimajući u obzir da je zima prošla bez niskih temperatura najopasnija štetočina paradajza Tuta absoluta u potpunosti je prezimela. U ovom periodu je važno intenzivno pratiti let ove štetočine i u ovom trenutku pozicionirati dva tretmana u razmaku od 10 – 12 dana sa AVAUNT 15 EC 30 ml/10 litara uz dodatak okvašivača IMOX.

Obaveštavamo povrtare da je STRUČNA SLUŽBA Agromarketa zapazila je pojavu tripsa (Thrips spp.) kao i bele leptiraste vaši (Trialeurodes vaporarium) u plastenicima kako na krastavcu tako i na paprici. Rešenje za suzbijanje i jedne i druge štetočine je primena insekticida TEPPEKI 500 WG u količini od 4,5g/10 l vode. Ukoliko je napad ovih štetočina ozbiljniji preporuka je da se istovremeno uradi tretman i fertigaciono i folijarno. Fertigaciono TEPPEKI 500 WG se primenjuje u razmeri 5g / 1ar a folijarno kao što je gore navedeno.

Stručna služba Agromarket

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *