Zaštita mladih zasada od zečeva

Svake godine u zimskom periodu, a posebno kada su jače zime, zbog dubokog snega i nedostatka hrane, mlade voćke u voćnjaku izložene su napadu zečeva. Divlji zec (Lepus europaeus L.) je prisutan u svim rejonima gde se gaji voće i predstavlja ekonomski vrlo značajnu štetočinu.

 U odinama visoke brojnosti ozbiljno ugrožava voćarsku proizvodnju.Štete na mladim voćkama koje mogu da naprave zečevi mogu biti velike, pa je zaštita mladih voćaka obavezna mera. Zečevi prave štetu hraneći se korom voćki, tako što gule koru sa debla i grana i oštećuju cvetne pupoljke. Najveće štete od zečeva nastaju u zimskom periodu kada su duboki snegovi i kada nemaju druge hrane.

     Obnova oštećenih stabala od zečeva je teška, a ponekad i bezuspešna, što zavisi od stepena i mesta oštećenja na stablu. Ukoliko su manja oštećenja kore sa jedne strane voćaka dovoljno je premazati kalem voskom ili fitobalzamom , pa će oštećena kora da se obnovi. Ako je kora oštećena oko celog debla u vidu prstena dužine od nekoliko santimetara, kora ne može da zaraste, pa se tako oštećena stabla uglavnom osuše i moraju se zameniti novim.

   Da bi se izbegla šteta od zečeva neophodno je zaštititi voćnjak od ulaska divljači.

Najsigurnija zaštitu od zečeva predstavlja kombinacija mehaničkih i hemijskih mera zaštite.

   Mehanička mera zaštite od napada zečeva, može se izvesti postavljanjem ograde od žičanog pletiva, ova mera je dosta skupa pa se retko primenjuje. Dobar način zaštite mladih voćki od zečeva je obavijanje stabala plastičnom mrežicom. Mrežice mogu biti specijalno napravljene za tu namenu. One su rastegljive i lako se stavljaju oko stabla, dugotrajne su i mogu se koristiti više godina.

  Mogu poslužiti i plastične mrežice koje se koriste u građevinarstvu. Njih je potrebno iseći na trake i na tri mesta pričvrstiti. Slično je i sa trakama od natron papira, sa kojima se obavija deblo i pričvrsti se da vetar ne bi pocepao papir. U proleće se papirne trake skidaju , dok plastične mogu ostati ili se samo delimično spuste da bi mladari mogli normalno da se razvijaju iz pupoljaka koji su prekriveni mrežicom.

   Za zaštitu stabla od zečeva koriste se i hemijska sredstva koja deluju repelentno, odbijaju nepoželjnu divljač. Uspešnu zaštitu mladih voćaka, pruža preparat repelent CUNITEX, koji odbija divljač a ne ubija je. Ovaj preparat se koristi u količini 300-400 gr na 1 l vode i služi za premazivanje. Vreme primene preparata je u jesen, nakon opadanja lišća, a svakako pre nego što padne sneg. Premazivanje stabala treba vršiti po lepom i suvom vremenu, kako bi se sredstvo na biljci osušilo. Mlade voćke takođe mogu i da se isprskaju preparatom KUNILENT R-12 u koncentraciji 5-10 %. To je sulfonirano riblje ulje koje svojim mirisom nakon primene odbija divljač. Tretira se u jesen, po suvom vremenu pri temperaturi iznad 5 °S.

Jelena Grbić dipl. ing. zaštite bilja

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *