Zaštita ječma od lisnih vaši

Počelo je naseljavanje useva ozimog ječma lisnim vašima. Ove štetočine su, pored direktnih šteta koje prouzrokuju svojom ishranom, veoma značajne kao prenosioci fitopatogenih virusa, poput virusa žute patuljavosti ječma (Barley yelow dworf virus, BYDV).

Usevi ječma se u zavisnosti od vremena setve nalaze u fazi od nicanja do faze razvoja prvih listova.

Trenutno suvo i toplo vreme, koje se prognozira i za naredni period, pogoduje razvoju lisnih vaši i cikada što povećava rizik za zarazu mladih biljaka virusima.

Proizvođačima se preporučuje stalni pregled useva ječma na prisustvo navedenih štetočina. Prema EPPO standardu PP 2/11(1) u ovim fazama razvoja useva, prag štenosti iznosi 10% biljaka naseljeno sa jednom ili više vaši. Ukoliko se vizuelnim pregledom registruje prisustvo lisnih vaši i cikada na preko 10% biljaka, preporučuje se primena nekog od registrovanih insekticida:

Fastac ME (a.m.alfa-cipermetrin) u dozi 0,2 l/ha ili

Decis 2,5 EC, Konfuzija (a.m. deltametrin) u dozi 0,2-0,3 l/ha.

Prognozno-izveštajna služba zaštite bilja

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *