Zaštita bresaka od kovrdžavosti lista

Na području Srbije, zasadi bresaka i nektarina se još uvek nalaze u fazi mirovanja.

Međutim, Kako upozorava PIS, kod pojedinog sortimenta (Maj Fajer, Spring Time, Spring Gold, Rita Star i dr.) i to samo u Podunavskom regionu gde vegetacija svake godine kreće najranije (severni obronci Fruške gore okrenuti prema Dunavu, Smederevski region okrenut prema Dunavu i dr.), tokom vikenda se može očekivati početak bubrenja pupoljaka.

U fazi bubrenja pupoljaka i u vlažnim uslovima, može doći do ostvarenja infekcije prouzrokovačem kovrdžavosti lista breskve (Taphrina deformans).

Kako se za ponedeljak najavljuju padavine, preporuka je da se pregledaju rani zasadi u navedenim područjima gde najranije kreće vegetacija i ukoliko se ustanovi bubrenje pupoljaka, primeni neki od registrovanih preparata na bazi bakra:

Funguran OH (bakar-hidroksid) u koncentraciji 0,2-0,3% ili Kocide 2000 (bakar-hidroksid) u koncentraciji 0,25-0,35% ili Everest (bakar-hidroksid) u koncentraciji 0,6-0,8% ili Fungohem SC (bakar-hidroksid) u koncentraciji 1% ili Bakarni oksihlorid 50 (bakar-hidroksid) koncentraciji 0,75% ili Cuproxat (bakar-sulfat) u koncentraciji 0,25-0,35%.

Sprovođenje tretmana se preporučuje pre padavina, u najtoplijem delu dana po mirnom vremenu bez vetra.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *