Za kvalitetna priplodna grla do tri miliona dinara

Za kvalitetna priplodna grla do tri miliona dinara

Ministarstvo poljoprivrede donelo je izmene pravilnika o nabavci kvalitetnih priplodnih grla za unapređenje stočarske proizvodnje.

Zahtevi se predaju Upravi za agrarna plaćanja od 1. jula do 15. oktobra ove godine. Najviši ukupni iznos podsticaja koji podnosilac može da ostvari po zahtevu za kalendarsku godinu iznosi 3.000.000 dinara.

Izmene pravilnika odnose se na nabavku junica mlečnih i kombinovanih rasa – konkurisati mogu oni koji imaju najmanje tri, a najviše 100 krava.

Maksimalni iznosi podsticaja po kvalitetnom priplodnom grlu su:

 • za nabavku junice mlečne i kombinovane rase 140.000 dinara,a za nabavku junice i bika tovne rase- 125.000 dinara;
 • za nabavku dviske (ovce i koze)- 20.000 dinara;
 • za nabavku  dviska- 30.000 dinara;
 • za nabavku nazimice- 18.000 dinara;
 • za nabavku suprasne nazimice i nerasta- 24.000 dinara;
 • za nabavku pčelinje matice – 600 dinara.

Inače, podsticaji se odnose na podršku programu za unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje koji obuhvata nabavku kvalitetnih priplodnih grla goveda, i to:

 • junica tovnih rasa starosti od deset do 34 meseca u momentu izdavanja računa o nabavci,
 • junica mlečnih i kombinovanih rasa starosti od 12 do 31 mesec u momentu izdavanja računa o nabavci,
 • bikova tovnih rasa starosti od 12 do 34 meseca u momentu izdavanja računa o nabavci;

Takođe, podsticaji se daju za nabavku kvalitetnih priplodnih grla ovaca i koza, i to:

 • ovaca – dviski starosti od šest do 18 meseci u momentu izdavanja računa o nabavci,
 • koza – dviski starosti od šest do 18 meseci u momentu izdavanja računa o nabavci,
 • dvisci starosti od šest do 18 meseci u momentu izdavanja računa o nabavci;

U svinjarstvu podsticaji se daju za nabavku:

 • nazimica starosti od sedam do 10 meseci u momentu izdavanja računa o nabavci,
 • suprasnih nazimica od devet do 12 meseci u momentu izdavanja računa o nabavci,
 • nerastova starosti od sedam do 10 meseci u momentu izdavanja računa o nabavci;

Pčelinjih matica.

Uslov za konkurisanje je aktivan status u Registru poljoprivrednih gazdinstava, a pravo imaju

fizička lica – nosioci komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, preduzetnici, privredna društva, zemljoradničke zadruge koja ima najmanje pet članova zadruge upisane u Registar kao nosioci ili članovi pet različitih komercijalnih porodičnih poljoprivrednih gazdinstava u aktivnom statusu, srednje škole, naučnoistraživačke organizacije u oblasti poljoprivrede i manastiri.

Pravo na podsticaje ostvaruju ako nemaju nerealizovanih investicija za koje su im odobrena podsticaji na osnovu zakona kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju; nemaju evidentiranih dospelih neizmirenih dugovanja prema ministarstvu nadležnom za poslove poljoprivrede, po osnovu ranije ostvarenih podsticaja, subvencija i kredita. Takođe, ako za investiciju za koju podnosi zahtev ne koriste podsticaje po nekom drugom osnovu (subvencije, podsticaji, donacije), ako su izmirili dospele obaveze po osnovu javnih prihoda, ako u Registru ima prijavljen odgovarajući stočni fond (podatke o vrsti životinja i broju gazdinstva (HID) na kojima se drže ili uzgajaju).

Neophodno je da su vlasnici životinje koja je predmet zahteva, te da je životinja koja je predmet zahteva obeležena i registrovana u skladu sa zakonom kojim se uređuje veterinarstvo.

Opšti uslovi su:

 • investicije za nabavku junica i bikova tovnih rasa – na poljoprivrednom gazdinstvu ima najmanje tri, a najviše 100 grla krava tovnih rasa,
 • investicije za nabavku kvalitetnih priplodnih grla ovaca i koza – na poljoprivrednom gazdinstvu ima najmanje deset, a najviše 400 grla ovaca i koza,
 • investicije za nabavku kvalitetnih priplodnih grla svinja – na poljoprivrednom gazdinstvu ima najmanje 10, a najviše 1000 grla svinja,
 • investicije za nabavku kvalitetnih priplodnih pčelinjih matica – na poljoprivrednom gazdinstvu ima najmanje pet, a najviše 500 košnica pčela.

Dodatni uslovi su:

 • da je na poljoprivrednom gazdinstvu najmanje tri, a najviše 100 krava mlečnih, odnosno kombinovanih rasa;
 • da priplodna junica koja je predmet zahteva vodi poreklo od majke sa proizvodnim osobinama kvalitetnog priplodnog grla čija je prosečna proizvodnja mleka u standardnoj laktaciji preko 5.500 kg za grla kombinovanih rasa, odnosno preko 7.500 kg za grla mlečnih rasa.

Ovde možete preuzeti pravilnik i zahtev:

Подстицаји-за-набавку-квалитетних-приплодних-грла

Измена-правилника-за-подстицаје-набавци-квалитетних-приплодних-грла

Захтев-за-подстицаје-набавци-квалитетних-приплодних-грла

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *