Vreme je za bakar u koštičavom voću

Koštičavo voće se u zavisnosti od biljne vrste, sortimenta, lokaliteta i kondicije zasada, nalazi u fazi od početka opadanja lišća do 70% lišća žuto i opalo.

U narednom periodu u zasadima treba sprovesti mehaničke, pomotehničke i hemijske mere zaštite, kako bi se smanjio infektivni potencijal patogena u voćnjacima i kako bi stabla u što boljoj kondiciji ušla u sledeću vegetacionu sezonu. Pre svega, u zasadima treba pristupiti orezivanju i uklanjanju suvih i obolelih grana, a tamo gde je moguće i sakupljanju i uništavanju mumificiranih plodova i opalog lišća.

Nakon toga, može se početi sa jesenjom zaštitom preparatima na bazi bakra, tzv. plavim tretmanom. Sprovođenje ovog tretmana se preporučuje kada opadne 50-70% lisne mase, uz registrovane preparate.

Sprovođenje tretmana se preporučuje po mirnom i suvom vremenu u najtoplijem delu dana, uz utrošak veće količine vode radi što bolje pokrivenosti biljaka. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *