U Srbiji je potvrđena afrička svinjska kuga

U Srbiji je potvrđena afrička svinjska kuga, ali epidemije nema, rekao je za RTS ministar poljoprivrede Branislav Nedimović. Bolest se pojavila na četiri farme u tri mladenovačka sela – Rabrovcu, Velikoj Krsni i Kusatku u prečniku od tri kilometra gde je proglašeno zaraženo područje. Preduzimaju se sve mere kako ne bi doplo do eventualnog sirenja zaraye.

Pošto je potvrđeno da se u Srbiji pojavila afrička kuga, pooštrene su mere zoozaštite. O daljim merama preventive ministar Branislav Nedimović razgovarao je u Doroslovu sa predstavnicima novoformiranog Udruženja odgajivača svinja Srbije.

Bolest afričku kugu svinja u Srbiju je stigla najverovatnije zbog ljudskog faktora, jer do sada nije primećena nijedna zaražena divlja svinja, koja je najčešći prenosnik, rekao je ministar poljoprivrede Branislav Nedimvić nakon sastanka sa odgajivačima svinja u Doroslovu.Istakao je da je prevntiva najbitnija u ovom trenutku.

Udruženje odgajivača svinja Srbije je nedavno osnovano i iniciralo sastanak sa ministrom. Okuplja 19 farmi koje proizvedu jednu petinu domaće produkcije svinja. Oni su zabrinuti što bi im proizvodnja bila dovedena u pitanje zbog jedne greške, koja može biti načinjena van farme.”Farme su podigle biosigurnosne mere, koje inače imaju, na mnogo viši nivo, gde smo jednostavno morali pričati i o varijanti da li će neko odnositi konfiskat, da li su ti kamioni na propisan način dezinfikovani”, napominje Milan Ćatić iz Udruženja odgajivača svinja Srbije.Na farmi “Holo” u Doroslovu na primer su mere zaštite takve da niko sem sedam zaposlenih ne može da uđe u ograđeni prostor. Agencije

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *