Šta Brisel misli o srpskoj poljoprivredi

Kašnjenja u plaćanjima iz IPARD fonda  tokom 2022. godine rezultirala su gubitkom od 12,8 miliona evra sredstava IPARD-a, a postoji značajan rizik od daljih gubitaka u ovoj godini. Kašnjenja i u prilagođavanju politike kvaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda. Afrička svinjska kuga koja se i dalje brzo širi, pet puta veći dozvoljen nivo aflatoksina… Ovo su samo neke od primedbi našoj poljoprivredi, veterini, bezbednosti hrane i ruralnom razvoju, koje je Evropska komisija navela u poslednjem izveštaju o napretku Srbije na putu ka EU. 

-Srbija ima određeni nivo pripreme u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja. Postignut je ograničen napredak, posebno u vezi sa zapošljavanjem u strukturama IPARD-a i efikasnošću obrade zahteva za IPARD i zahteva za plaćanje. Preporuke iz prošle godine i dalje važe. U narednoj godini, Srbija bi trebalo posebno da preduzme mere radi poboljšanja implementacije i izbegavanja daljeg gubitka sredstava IPARD-a, obezbedi glatko prenošenje IPARD mera na period 2021-2027. i pripremi nove mere za akreditaciju, navodi se u izveštaju.

Što se tiče horizontalnih pitanja, usvajanje nacionalnog programa za poljoprivredu i ruralni razvoj za period 2022-2024. još uvek nije završena. Njegova komplementarnost sa IPARD III programom treba da bude obezbeđena. Srbija treba da ubrza uspostavljanje integrisanog sistema upravljanja i kontrole (IACS) i prelazak sa manuelne na elektronsku obradu zahteva za pomoć. Nabavka softvera za sistem identifikacije parcela (LPIS), preduslov za početak IPA 2021 projekta o prvoj fazi uspostavljanja IACS-a, još uvek nije završena i treba da bude ispunjena bez daljih odlaganja. Mreža knjigovodstvenih podataka (FADN) je uspostavljena, ali uzorak i kvalitet podataka treba dalje poboljšati, ocenjeno je u izveštaju.

Što se tiče zajedničke organizacije tržišta (CMO), usvajanje izvršnih zakona u oblastima standarda za tržište, javnog i privatnog skladištenja i organizacija proizvođača još uvek čeka. Novi zakon o vinu je pripremljen i treba biti usvojen.

-Kada je o ruralnom razvoju reč, Srbija realizuje četiri mere u okviru IPARD II programa. Međutim, kašnjenja u plaćanjima tokom 2022. godine rezultirala su gubitkom od 12,8 miliona evra sredstava IPARD-a i postoji značajan rizik od daljih gubitaka u 2023. godini. Važno je da Srbija u potpunosti implementira svoj akcioni plan za bolju apsorpciju sredstava. Iako je povećan broj zaposlenih u IPARD agenciji, važno je da Srbija nastavi popunjavanje slobodnih radnih mesta, što je ključno za unapređenu i pravovremenu implementaciju IPARD-a, navodi se u izveštaju.

Brisel je ocenio da se kasni sa usvajanjem zakona vezaih za kvalitet poljoprivrednih proizvoda i prehrambenih proizvoda što ometa razvoj sektora. Što se tiče organske poljoprivrede, novo zakonodavstvo koje se usklađuje sa pravnom stečevinom EU u oblasti organske proizvodnje je napisano i trebalo bi biti usvojeno bez daljeg odlaganja, poručuju iz Evropske komisije.

Srbija je umereno pripremljena u oblasti bezbednosti hrane, veterinarske i fitosanitarne politike. Postignut je određeni napredak u odnosu na preporuke iz prethodne godine, posebno kroz zapošljavanje dodatnog osoblja u Direkciji za zaštitu bilja i klasifikaciju prehrambenih objekata i objekata koji rukuju nusproizvodima životinja.

U narednoj godini, Srbija bi trebalo posebno da intenzivira napore da ojača kapacitete direktorata, posebno veterinarskog direktorata, kroz zapošljavanje novog osoblja, obuku i politike zadržavanja osoblja, da prioritetno sprovede proces unapređenja prehrambenih objekata kako bi se uskladili sa pravnom stečevinom EU, da usvoji zakonodavstvo usklađeno sa pravnom stečevinom EU koje reguliše genetski modifikovane organizme.

U oblasti opšte bezbednosti hrane, Srbija je predstavila napredan nacrt strategije i akcionog plana za usklađivanje sa pravnom stečevinom EU, koji još uvek treba da bude usvojen. Niz okvirnih zakona još uvek nije usklađen sa pravnom stečevinom EU. Pristup Srbije zasnovan na riziku uvoza hrane treba postati transparentniji i sveobuhvatniji. Periodična kašnjenja u izdavanju sertifikata ili naglo skraćivanje njihove važnosti (npr. za meso ili mlečne proizvode) i dalje predstavljaju netarifne barijere. Srbija još uvek nije sprovela reviziju inspekcijskog osoblja, kritike su pristigle iz Brisela.

Zaposliti veterinare, sprečiti kugu

Afrička svinjska kuga (ASK) i dalje se brzo širi, uglavnom pogađajući mala gazdinstva na ruralnim područjima i prouzrokujući značajnu ekonomsku štetu. Nisu zabeleženi slučajevi besnila u izveštajnom periodu. Iako je zvanični sistem za sprovođenje kontrole zdravlja životinja uglavnom dobro organizovan, Srbija hitno treba rešiti dugotrajni nedostatak zvaničnih veterinara, popuniti više od 150 slobodnih radnih mesta u Direkciji za veterinu kako u inspekcijskim, tako i u sektorima politike, i povećati broj obuka u Direkciji.

Srbija takođe mora preduzeti dodatne korake kako bi ispunila zahteve za izvoz svežeg pilećeg mesa i jaja u EU, kažu u Briselu.

Što se tiče pravila o bezbednosti hrane i posebnih pravila za hranu, Srbija nije napredovala u poboljšanju kvaliteta mleka i nije usvojila strategiju za usklađivanje sa standardima pravne stečevine EU. Potreban je značajan rad kako bi se postepeno proširio obim povezane laboratorijske analize u ovoj oblasti i povećali napori na podizanju svesti o poboljšanoj higijeni tokom proizvodnje mleka i prevenciji mastitisa. Dozvoljeni nivo aflatoksina u mleku ostaje pet puta veći od limita dozvoljenog pravnom stečevinom EU, dok se neophodne mere za smanjenje prisustva aflatoksina u stočnoj hrani (izvor aflatoksina u mleku) još uvek treba sprovesti.

Problematična i dalje upotreba i kontrola pesticida, GMO otvoreno pitanje 

U oblasti fitosanitarne politike, godišnji program mera za zaštitu zdravlja biljaka za 2023. godinu usvojen je u februaru 2023. Implementacija postojećeg nacionalnog zakonodavstva za održivu upotrebu pesticida i dalje je niska (na primer, u obaveznim kontrolama uređaja za primenu pesticida).

Srbija nije napredovala u usklađivanju svog zakonodavstva o genetski modifikovanim organizmima sa pravnom tekovinom EU, kako bi regulisala ovu oblast na transparentniji i sigurniji način. Ovo je od suštinskog značaja za dalji napredak u pregovorima za članstvo u Svetskoj trgovinskoj organizaciji i preduslov za otvaranje ovog poglavlja, ocenjuje se u izveštaju.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *