Šest naučnih instituta od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju udružilo svoje snage

Šest naučnih instituta od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju udružili su svoje istraživačke kapacitete i potpisali Sporazum o naučnoj i poslovno-tehničkoj saradnji. Udruživanje šest vodećih naučnoistraživačkih ustanova u zemlji moglo bi trajno da preoblikuje reljef naučne scene u Srbiji i ojača značaj prirodnih nauka.

Uz novosadski Institut za ratarstvo i povrtarstvo, sporazum je potpisalo još pet akreditovanih naučnih institucija koje pripadaju Univerzitetu u Beogradu: Institut za fiziku, Institut za biološka istraživanja „Siniša Stanković“, Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju, Institut za nuklearne nauke „Vinča“ i Institut za medicinska istraživanja.

Udruživanje kojim se na pet godina ozvaničava postojeća saradnja i stvara osnova za njeno proširenje i unapređenje, započelo je sastancima koji su prethodili pandemiji, a dovršeno je krajem maja 2020. potpisivanjem zajedničkog sporazuma. Pored planiranja i realizacije naučnih programa kroz učešće istraživača iz ovih ustanova, sporazum predviđa i zajedničko korišćenje istraživačke opreme u te svrhe. Sporazum je zaključen na pet godina, tokom kojih će se u budućim zajedničkim angažovanjima uvažavati međusobni interesi.

Kako je istaknuto, instituti od nacionalnog značaja ovim sporazumom žele da ojačaju međusobnu saradnju, a posebno ulogu važnih katalizatora u procesu jačanja i povezivanja pojedinaca i institucija koji unapređuju naše društvo.

Jedan od ciljeva buduće intenzivne naučne saradnje šest instituta je i profilisanje novih kadrova koji bi mogli da odgovore savremenim interdisciplinarnim istraživačkim pristupima, ali i zahtevima tržišta rada na kome će se sve češće tražiti povezana znanja iz više oblasti.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *