INSTITUT MEĐU 20 NAJINOVATIVNIJIH OPLEMENJIVAČA U EVROPI

Institut za ratarstvo i povrtarstvo Novi Sad, Institut od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju, iznedrio je veliki broj vrhunskih stručnjaka, čija imena odzvanjaju u krugovima svetske naučne zajednice.

Tako je ove godine, poznati svetski naučni časopis „European Seed“ objavio listu „20 najinovativnijih oplemenjivača u „European seed sector (evropskom semenarskom sektoru) u 2019. godini“.

Ova lista, sačinjena je na osnovu zvaničnih spiskova dostavljenih od strane svih Nacionalnih semenarskih asocijacija, članica evropske semenarske asocijacije Euroseeds i dokazano govori o svetskom uspehu naučnika iz oblasti poljoprivrede, vrhunskim oplemenjivačima i njihovim velikim naučnim dostignućima.

Dva naučnika iz Instituta za ratarstvo i povrtarstvo pripadaju upravo ovoj listi.

Dr Goran Bekavac, rukovodilac Odeljenja za kukuruz u Institutu za ratarstvo i povrtarstvo, jedan je od svetski priznatih naučnika sa ove liste. Dr Bekavac se skoro 30 godina bavi oplemenjivanjem kukuruza, a autor je ili koautor 106 hibrida kukuruza registrovanih u  Republici Srbiji i 46 hibrida registrovanih u inostranstvu. Autor je i prvog hibrida kukuruza tolerantnog prema herbicidu FOCUS ULTRA registrovanog u R. Srbiji, čime je Institut za ratarstvo i povrtarstvo postao prva institucija koja je domaćem tržištu ponudila novu i jedinstvenu tehnologiju za borbu protiv travnih korova. Glavni adut NS Ultra hibrida kukuruza jeste NS 5041 Ultra, hibrid u kom su spojene odlične agronomske osobine modernog hibrida i njegova tolerantnost prema herbicidu Focus Ultra. Ovom tehnologijom ne samo da se uspešno rešava problem jednogodišnjih i višegodišnjih travnih korova u kukuruzu, nego se efikasno suzbijaju i travni korovi koji su stekli rezistentnost na herbicide na bazi sulfonilurea.

Hibrid je stvoren konvencionalnim putem (bez GMO), toleriše višestruke doze herbicida i obezbeđuje visoku pouzdanost tehnologije bez obzira na fazu porasta useva i agroekološke uslove tokom primene.

Dr Bekavac ističe i dva najnovija hibrida kukuruza tzv. serije 1000 – NS 4000 i NS 6000,  koji su u prethodnih pet godina pokazali konzistentno najbolje rezultate u svim testiranjima. Kod oba hibrida na optimalan način su izbalansirana dva najznačajnija svojstva – visok prinos i nizak sadržaj vlage u zrnu.

Svoj naučni uspeh, dr Goran Bekavac takođe broji i u više od 150 naučnih radova publikovanih u zemlji i inostranstvu. Učestvovao je u realizaciji 2 međunarodna projekta, 7 nacionalnih projekata tehnološkog razvoja od kojih je na 2 bio rukovodilac, i jednog  kratkoročnog projekta od posebnog interesa za održivi razvoj u AP Vojvodini gde je bio rukovodilac.

Recenzent je tri međunarodna i jednog časopisa nacionalnog značaja, predsednik Stručnog saveta za biološku sigurnost (2001-2003) i član istog saveta od 2013. do danas. Savetnik za genetiku i oplemenjivanje biljaka od 2016. godine, predsednik Radne grupe za Izradu Strategije poljoprivrede i ruralnog razvoja R. Srbije za period 2014-2024. u oblasti ratarstva i povrtarstva i član Komisije za priznavanje sorti kukuruza i prosolikih žita Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine Republike Srbije od 2017. Član je Društva selekcionera i semenara Srbije, Društva genetičara Srbije i EUCARPIA (European Association for Research on Plant Breeding).

Dr Jegor Miladinović, rukovodilac Odeljenja za soju u Institutu za ratarstvo i povrtarstvo, takođe je jedan od svetski priznatih naučnika  zvanično upisan na ovu listu European Seed-a. Dr Miladinović već 27 godina radi na oplemenjivanju soje i autor je ili koautor 64 sorti soje registrovanih u Republici Srbiji i 56 sorti soje registrovanih u inostranstvu. U 2019. i 2020. godini bio je autor i koautor 11 sorti soje registrovanih u zemlji i jedne sorte koja je uspešno registrovana u Evropskoj Uniji.

Ove sorte, pored visokih prinosa, daju i visok sadržaj proteina i odlično su prilagođene ljudskoj upotrebi.

Dr Miladinović je do sada, kao autor ili koautor objavio više od 250 naučnih radova.

Recenzent je u međunarodnim časopisima izuzetnih vrednosti European Journal of Agronomy i Journal of Agricultural and Food Chemistry i član uređivačkog odbora međunarodnog časopisa Plant Varieties Studying and Protection.

Učestvovao je u realizaciji 9 nacionalnih projekata tehnološkog razvoja, od kojih je na tri bio rukovodilac, kao i na velikom broju međunarodnih projekata. Dobitnik je nagrade dr Lazar Stojković za 2000. godinu koju dodelјuje Matica srpska i ima trajno počasno članstvo Matice srpske. Od 2008. potpredsednik je Komisije za priznavanje sorti soje Ministarstva polјoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije. U novembru 2018., na osnivačkom sastanku, izabran je za koordinatora Evropske Mreže Oplemenjivača Soje (European Soybean Breeding Network).

Dr Jegor Miladinović je 2019. godine prijavio i dve nove linije konoplje Komisiji za ispitivanje sorti. Ove linije imaju značajno poboljšan hemijski sastav u poređenju sa standardnim sortama konoplje, sa posebno povoljnim sastavom i sadržajem kanabinoida.

Imajmo na umu da je svaka biljna vrsta koja se uzgaja i svaki obrok na stolu pripremljen od istih velika zasluga oplemenjivača tih biljnih vrsta. Oni su stvaraoci sorti i hibrida otpornih ili tolerantnih na razne činioce, poput visoke temperature, nedostatka vlage, štetočina, bolesti, i slično. Kada je poljoprivrednicima potrebna soja koja sadrži više proteina ili kukuruz koji postiže visoke i stabilne prinose, oplemenjivači aktiviraju i implementiraju svoje vrhunsko znanje i umeće i tada nastaju rezultati koji su od velikog značaja za poljoprivredu, nauku i ceo svet.

U Institutu za ratarstvo i povrtarstvo, Institutu od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju, spoj nauke i poljoprivrede čini da se ovakvi uspesi prepoznaju i afirmišu u tokove svetske nauke.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *