Primećena obična kruškina buva u voćnjacima

Na području delovanja RC Pirot, vizuelnim pregledom zasada kruške, na lokalitetu Petrovački put, sorta Viljamovka, ustanovljeno je da se kruška nalazi u fazi mirovanja (BBCH 00), prenosi portal Prognozno-izveštajne službe (PIS).

Vizuelnim pregledom krušika u sunčanom periodu dana, registrovano je prisustvo odraslih jedinki obične kruškine buve (Cacopsylla piri) u niskom intenzitetu napada, sa indeksom 1.

U proteklim godinama, tokom blagih zima, zabeleženo je polaganja jaja ove štetočine već tokom januara i februara. Međutim, trenutna najava hladnog vremena će odložiti aktivnost ove štetočine, ali RC Pirot nastavlja sa kontinuiranim praćenjem ove štetočine o čemu će redovno obaveštavati na ovom Portalu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *