Preorao zemlju u rezervatu prirode, kažnjen sa 100.000 dinara

utorak, 21. jula 2020.

Prekršajni sud u Kikindi osudio je D.B. (44) iz Kikinde na novčanu kaznu od ukupno 100.000 dinara zbog uništavanja staništa koja se nalaze u Specijalnom rezervatu prirode „Pašnjaci velike droplje“.

Okrivljeni je prijavljen Pokrajinskoj inspekciji zaštite životne sredine od strane Udruženja za zaštitu velike droplje, i priznao je da je 30. septembra 2019. godine na području atara sela Sajan, na lokalitetu Rondetler, koji se nalazi u granicama ovog zaštićenog područja, potanjirao oko 16 hektara pašnjaka, livada, trstika i močvara unutar 10 katastarskih parcela. Kako pre toga nije tražio uslove zaštite prirode za ove aktivnosti od Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode, kažnjen je sa 50.000 dinara. Takođe, dodatnom kaznom od 50.000 dinara kažnjen je zbog toga što navedene radove nije prijavio pismenim putem upravljaču ovog zaštićenog područja, prenosi Pokrajinski zavod za zaštitu prirode..

Pokrajinski zavod za zaštitu prirode ističe da su tanjiranje, i uopšte obrada i drugi vidovi uništavanja travnih staništa, na kojima žive mnogobrojne strogo zaštićene i zaštićene vrste biljaka i životinja, zabranjeni Uredbom o zaštiti Specijalnog rezervata prirode „Pašnjaci velike droplje“.

Na ovom području uništena su staništa slatinskog cveta, pontskog pelena, slatinskog pelena, slatinskog zvezdana, kantariona i devesilja, koji spadaju u zaštićene biljne vrste, ali i staništa mnogobrojnjih strogo zaštićenih vrsta ptica koje se gnezde na tlu ili u livadskoj vegetaciji:velike strnadice, poljske ševe, žute pliske, obične travarke i mnogih drugih. U Zavodu kažu da su panonske slane stepe i stepe na lesu u Vojvodini i čitavoj Evropi veoma ugrožene, i to najviše pretvaranjem u ratarske površine oranjem, jer se u tom slučaju trajno gube, i to ne samo kao staništa divljih zaštićenih vrsta, nego i kao kvalitetna područja za pašu i senokos te kao lovišta.

„Očuvanje preostalih livada i pašnjaka u Vojvodini ključno je za opstanak velikog broja vrsta, naročito na području Pašnjaka velike droplje, najveće stepe preostale u Srbiji“, kažu u Pokrajinskom zavodu za zaštitu prirode. U ovoj instituciji navode da je ovo jedino područje na kome se gnezdi orao krstaš i velika droplja kod nas, a i drugim vrstama ovo je jedino ili najvažnije uporište. „Ukoliko se nastavi uništavanje iskonske panonske stepe, posebno u Banatu, na sigurnom smo putu da sve te vrste izgubimo, bez obzira na to što su zaštićene, te iz tog razloga pozdravljamo ovu sudsku presudu“, navode u Zavodu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *