Precizna poljoprivreda KITE DOO

Kompanija KITE DOO tokom Međunarodnog poljoprivrednog sajma, na 1.800 kvadratnih metara, predstavlja 70 eksponata, kao i novoformirano odeljenje KiTeh – koje predstavlja vezu između sektora agronomije i mehanizacije. Danas, primenjena tehnologija i digitalizacija imaju ključnu ulogu u postizanju maksimalnih prinosa, najboljeg kvaliteta poljoprivrednih proizvoda i optimalne efikasnosti rada uz minimalno trošenje resursa.John Deere tehnologija za „Preciznu Poljoprivredu“, olakšava svojim korisnicima svakodnevni rad na farmi i parcelama, pomaže im da njihova gazdinstva budu održiva, profitabilna i da mogu dalje da se razvijaju.Ukratko – povećanje produktivnosti mašina, unapređenje kvaliteta i prinosa poljoprivrednih proizvoda, smanjenje troškova proizvodnje uz povećanje udobnosti rukovaoca, spokoja i pravilnog upravljanje najkritičnijim resursom u našim životima – vremenom.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *